Studenten Katholieke Pabo bij SOOZ

Op 1 juli verwelkomt Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) een tweetal nieuwe leden. Na de Windesheimstudenten sluit nu de studentgeleding van de medezeggenschapsraad (MR-OC) van de Katholieke Pabo zich aan bij SOOZ. Tevens treedt studievereniging CE Leeft! toe tot SOOZ. Het SOOZ heeft straks achttien leden. SOOZ is erg gelukkig met de uitbreiding. De toetreding van de studentgeleding van de MR-OC van de Katholieke Pabo biedt veel mogelijkheden. ‘Wij willen het aankomend jaar bijvoorbeeld inzetten op het versterken van de medezeggenschap op de Zwolse hogescholen. Daarnaast zijn wij erg blij dat de studenten van de Katholieke Pabo nu ook op regionaal en landelijk niveau zijn vertegenwoordigd,’ aldus Jalmar Pfeifer, voorzitter SOOZ. De nog jonge organisatie CE Leeft! laat zien dat studie en sociale activiteiten elkaar niet hoeven uit te sluiten. Dit is een boodschap die SOOZ van harte ondersteunt.

Het studentenorgaan SOOZ komt op voor de belangen van de Zwolse student en wil Zwolle als studentenstad op de kaart zetten. Zij heeft nu nog zestien leden. Dit zijn alle grote studentenverenigingen in Zwolle, de twee studentensportverenigingen, een drietal culturele studentenorganisaties en de studentgeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad van Windesheim. De Katholieke Pabo Zwolle is een hogeschool, die studenten opleidt tot leerkracht basisonderwijs. Er zijn ruim 700 studenten, verdeeld over voltijd en deeltijd, die begeleid worden door zo’n 70 medewerkers. Om nieuwe ontwikkelingen en onderwijsprocessen bij te houden en daarin een advies uit te brengen is er binnen de opleiding een Medezeggenschapsraad-Onderwijscommissie (MR-OC). Binnen deze commissie heeft de studentgeleding van de MR regelmatig contact met haar achterban. Door aansluiting bij het SOOZ zien de studentleden mogelijkheden om samen te werken binnen de studentenstad Zwolle.

 

CE Leeft! is de nieuwe studievereniging van Commerciële Economie te Windesheim. De vijf bestuursleden vonden elkaar tijdens het meehelpen op een opendag van Windesheim. Door middel van vakinhoudelijke en sociale activiteiten probeert de studievereniging de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren voor de student. Zo organiseerde zij de jaarlijks terugkomende CE dag van de opleiding, 250 man sterk werd deze dag een spetterend succes!

Artikel delen:

Reageer