Webapp Katerdijk boekt succes

Zwolle – Na lancering van de Zwols – Kamperse Minder Hinder Widget op 9 maart hebben meer dan 1.400 unieke gebruikers de webapp geraadpleegd om actuele informatie over de verkeerssituatie rondom de Zwolse Katerdijk te krijgen. Het gebruik ervan schoot omhoog tijdens het weekend dat K3 optrad in de IJsselhallen in Zwolle. De meeste van de gebruikers blijven de webapp raadplegen. Mede door de inzet van de widget is de overlast voor reizigers rond de werkzaamheden aan de Zwolse Katerdijk beperkt gebleven.

 

Om de overlast van wegwerkzaamheden op de Katerdijk te verminderen is de Minder Hinder Widget gelanceerd. De widget is een webapp die (auto)mobilisten een actueel beeld van de verkeerssituatie geeft rond deze weg in de Overijsselse hoofdstad. Naast een dynamisch kaartje met de verkeerssituatie kunnen gebruikers van de webapp ieder moment van de dag via speciaal geïnstalleerde camera’s  met eigen ogen de verkeersituatie bekijken. Deze informatie kan worden gebruikt voor het kiezen van de reisroute en het moment van reizen. De widget blijft beschikbaar gedurende de werkzaamheden aan de Katerdijk. De widget is te bekijken op tablet, pc en smartphone, maar ook op eigen intra- en internetpagina’s.

Indien gewenst kunnen bedrijven en organisaties uit de regio Zwolle Kampen hierbij ondersteuning krijgen van de speciaal aangestelde bereikbaarheidsarrangeur. De bereikbaarheidsarrangeur is te bereiken via l.vieregge@zwolle.nl. De widget is te vinden op www.zwolle.nl/katerdijk

De widget is mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het landelijke programma Beter Benutten. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op platform Beter Benutten

Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad ziet bereikbaarheid van de regio als belangrijke voorwaarde voor gastvrijheid, zeker met de drukte tijdens de spits op knelpunten in en rondom Zwolle. Binnen Beter Benuttten Zwolle Kampen Netwerkstad werken het Ministerie, Provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het regionale bedrijfsleven samen. Met de Minder Hinder Widget, dynamische verkeersborden aan de A28 tot in de binnenring, speciale bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijdendeals om uit de spits te blijven, benaderen we reizigers om bewust onderweg te gaan. 


Artikel delen:

Reageer