Zwolle werkt verder aan duurzaamheid

Zwolle – In Zwolle werken we samen aan de toekomst: met instellingen, bedrijven en burgers. In 2011 verwoordde de gemeente haar visie op duurzaamheid in het programma duurzaamheid. Nu, halverwege de programmaperiode, maakt Zwolle in de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid de balans op. Sinds 2011 is al veel op het gebied van duurzaamheid gebeurd. Toch zijn er ook nog doelstellingen die de komende tijd extra aandacht vragen. 
De Uitvoeringsagenda laat zien hoe ver Zwolle is in het realiseren van de 22 programmadoelstellingen. De helft van de doelstellingen is ofwel inmiddels behaald, zoals een milieu- en klimaatvriendelijk wagenpark en het duurzaam verwerken van 90% van het afval van de gemeentelijke organisatie, of zal dit jaar gerealiseerd worden. “Al met al is er sinds 2011 al veel op het gebied van duurzaamheid gebeurd”, vindt wethouder Dannenberg. “Maar we zijn er nog niet, de komende jaren gaat het vooral ook om DOEN. Om samen met partners in de stad duurzaamheid verder handen en voeten geven om te komen tot een stad in balans”. Een aantal programmadoelstellingen blijkt wel haalbaar maar zullen een lager effect sorteren dan voorzien of worden mogelijk niet binnen de gestelde termijn behaald. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het doel 25% energielastenreductie bij burgers en bedrijven in 2020. Omdat het niet duidelijk is hoe de energieprijzen zich tot 2020 ontwikkelen en omdat grootschalige renovatieprojecten vanwege de crisis uitblijven, is de impact van deze doelstelling op dit moment betrekkelijk.
Artikel delen:

Reageer