Citycentrum blij met mogelijke komst bouwmarkt

Zwolle – Citycentrum is blij met de mogelijke komst van Hornbach naar de Blaloweg in Zwolle. De komst van Hornbach past prima in de visie die Citycentrum heeft inzake de ontwikkeling van detailhandel zoals onlangs besproken in de kadernota Detailhandel 2011-2020.

Tijdens de behandeling van de Kadernota Detailhandel 2011-2020 in 2012 heeft het Citycentrum haar visie ingebracht t.a.v. de uitgangspunten zoals Citycentrum die ziet bij de ontwikkeling van de detailhandel. Ondanks de huidige crisis en de ontwikkelingen op het gebeid van winkel vierkante meters is het CC van mening dat Zwolle een unieke plek inneemt t.a.v. de invulling van de detailhandel. Bij de bespreking van de kadernota detailhandel heeft het Citycentrum aangegeven om specifieke detailhandel in het centrum van de stad te vestigen. In geval van Hornbach is er een duidelijk aanvullend assortiment dat zorgt voor de door het Citycentrum gewenste verbinding met de meubelboulevard Voorsterpoort.

Er zal, wil Zwolle de positie van top 5-10 beste winkelstad van Nederland behalen, meer synergie en verbinding moeten komen tussen de meubelboulevard en de binnenstad. Zoals door het Citycentrum al aangegeven hechten wij veel waarde aan een goede ontwikkeling van de meubelboulevard Voorsterpoort. De geplande locatie van Hornbach op de genoemde locatie is een prima locatie om die verbinding mede tot stand te brengen. Hornbach is een partij die grote regionale aantrekkingskracht heeft en zal door deze ligging de aantrekkingskracht naar de binnenstad over een weer een stap dichterbij brengen. Door deze ligging tussen de meubelboulevard en de binnenstad komt de verbinding met Voorsterpoort ook dichterbij. CC hecht er belang aan dat bezoekers van Voorsterpoort en straks de nieuwe Hornbach ook makkelijk de stap zetten naar de binnenstad.

Artikel delen: