AdoptieWerkgroep organiseert bijzonder gesprek

Zwolle – vrijdag 19 april j.l heeft weer een gesprek plaatsgevonden over de problemen die mensen met een uitkering tegenkomen. Dit gesprek tussen “ervaringsdeskundigen” en politici wordt georganiseerd door de Adoptiewerkgroep. 
De politici waren deze keer Bert Docter (GroenLinks) en Yousouf Ben Ali (PvdA), beiden lid van de gemeenteraad in Zwolle.
De Adoptiewerkgroep, onderdeel van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing Zwolle, brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met politici. 

Opvallende punten in het gesprek waren – Hoe moet iemand, met een klein kind en een baby, die in de schuldsanering zit, van 60 euro per week rondkomen (en van dat bedrag Pampers kopen – 30 euro – en voor het overblijven op school betalen – 10 euro-)? Als er 20 á 25 euro overblijft voor al het andere? – Als je afhankelijk bent van een uitkering krijg je met heel veel verschillende instanties te maken die vaak langs elkaar heen werken. Inkomen, toeslag, werk ,WMO zijn allemaal verschillende loketten. – Instanties realiseren niet hoeveel energie het kost om steeds weer te moeten vechten om iets voor elkaar te krijgen. Ze zouden zich vaker de vraag moeten stellen: kan het niet makkelijker? – Sommige scholen leven zich goed in, in de problemen van mensen met een klein inkomen. Bij 1 school is het trakteren afgeschaft om het verschil tussen kinderen die het wél en niet kunnen betalen weg te nemen. Een andere school biedt 1 x per week “een gezonde lunch” aan. – Zwolle was altijd kampioen armoede – bestrijding. Er zijn veel regelingen (b.v. het Jeugd sportfonds, potjes van scholen). Maar is de voorlichting voldoende? Bevorderen de gemeente en andere instanties wel dat mensen van de regelingen gebruik maken? – Als er een Participatie Raad wordt opgericht, waarin allerlei cliëntenraden opgaan: bestaat dan niet het gevaar dat alles nog minder concreet wordt? De Ervaringsdeskundigen stelden het op prijs dat de politici goed naar hen hebben geluisterd, zonder een oordeel vooraf. Zij voelen zich gehoord. Met de beide politici zijn afspraken gemaakt dat zij naar aanleiding van deze onderwerpen stappen kunnen nemen. De Adoptiegroep komt er daarna bij hen op terug.

Artikel delen:

Reageer