Bewoners Verwoldsebeek adopteren groen

Zwolle – De buurtbewoners van Verwoldsebeek in Zwolle gaan een stuk openbaar groen in eigen buurt zelf beplanten en onderhouden. Zaterdag 20 april ondertekende een vertegenwoordiging van de buurtbewoners en wijkwethouder Nelleke Vedelaar een adoptieovereenkomst.

beek01.jpg 

Aansluitend op de ondertekening organiseren de buurtbewoners een boomplantdag en schoonmaakactie. 

 beek02.jpg

beek03.jpg

beek04.jpg

Artikel delen:
Reacties 11
 1. @suze, dat van die werklozen is geen onzin heb ik gehoord, omdat ik een paar van die mensen ken die in het groen werken.
  Een grote groep van (30/40 man?) flexwerkers/uitzendkrachten die normaal voor de gemeente werken (6 tot 11 maanden per jaar?) zijn dit jaar niet opgeroepen, en zitten dus nu werkloos thuis.


  ⚠️ Meld

 2. Je kunt je afvragen of dat zelfde groen wel onderhouden zou worden, als de bewoners het niet op zich hadden genomen.
  In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen wordt nagedacht over de kwaliteit van het groenonderhoud. Kunnen we onderhoudsfrequentie verlagen bijvoorbeeld.
  Het feit, dat de bewoners het oppakken betekent een garantie voor groenkwaliteit. Het heeft geen invloed op het aantal werkelozen, want die beslissing had de gemeente al genomen.
  Zo’n contract is ook goed voor sociale cohesie in een wijk. Samen dingen oppakken. Vergroot de saamhorigheid.


  ⚠️ Meld

 3. ik heb ook 13 jaar voor de gemeente gewerkt in het groen en wordt nu ook gelijk aan de kant geschoven door zulke akties. Broodroof is het!


  ⚠️ Meld

 4. en dat zijn ong. 60 man die thuis zitten. Ook is de gemeentelijke buitendienst gefusseerd met ROVA en WEZO wat er ook mee te maken heeft. WEZO gaat het groen er bij doen en er wordt ook veel groen vanaf nu niet onderhouden, zoals boomspiegels in de straten. Ik ga volgende week maar eens een rondje doen met graszaad zaaien….


  ⚠️ Meld

 5. Punt blijft: komen er meer werkelozen door deze aktie, of is deze aktie mede het gevolg van noodzakelijke bezuinigingen.
  Er is de afgelopen jaren behoorlijk gesneden in het aantal ambtenaren vanwege de bezuinigingen om de financiele huishouding gezond te houden. Er is bewust (nog?) niet gekozen voor lastenverzwaring voor de burger. Dat is ook een kant van de medaille.


  ⚠️ Meld

 6. de gemeente heeft bewoners opgeroepen in de kranten om groen te adopteren en boomspiegels zelf te onderhouden idd. zodat wij thuis kunnen zitten.  ⚠️ Meld

 7. ja hoor, schop de mensen die hun brood verdienden met het onderhouden van het gemeentelijke groen maar de deur uit…>:(
  lekker zuunig


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.