Volgende stap in ontwikkeling spoorzone

Zwolle – Station Zwolle wordt verder verbeterd om de toenemende stroom reizigers goed op te vangen. ProRail werkt momenteel al aan de verbreding van de reizigerstunnel. De volgende stap is de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van het station en de aanleg van een fly-over voor de bussen. Ook komen er goede voorzieningen voor fiets en auto en wordt het station beter verbonden aan de stad. Dat is de kern van het voorstel dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Zwolle doen. 

spoorzone.jpg

Het station gaat hierdoor nog beter functioneren, de leefbaarheid voor de omliggende buurten neemt toe en de bereikbaarheid van Hanzeland vanuit de stad wordt beter. Nieuwe ontwikkelingen, die belangrijk zijn voor de stad en de regio, kunnen hier een plek gaan vinden, zoals hoger onderwijs, creatieve broedplaatsen, cultuur, activiteiten voor jongeren en zakelijke ontmoetingsplekken. De spoorzone Zwolle is daarmee op weg een aantrekkelijk en levendig nieuw stadsdeel te worden, dé belangrijkste ontwikkelingsplek voor de stad en de regio Zwolle en de nieuwe place-to-be.

Burgemeester en wethouders van Zwolle willen samen met de partners nu snel beginnen met de stapsgewijze aanpak van het station. Het afgelopen jaar hebben de gemeente en de provincie samen met NS en ProRail gewerkt aan plannen voor het stationsgebied. In het rapport Stad en spoor verbonden zijn de ambities voor de ontwikkeling van het gebied voor de langere termijn beschreven en presenteren de partijen een ontwerp voor de verdere verbetering van het station tot goed werkende vervoersknoop.
Busstation 
De verbreding van de reizigerstunnel is in volle gang en een belangrijke verbetering voor het stationsgebied. Daarmee worden de noord- en zuidkant van de stad beter met elkaar verbonden. Nu is het tijd voor de volgende stap: de verplaatsing van het busstation naar de andere kant van het station. Dat wordt als een extra perron aan het station toegevoegd, direct naast het spoor en rechtstreeks toegankelijk met de trap en lift vanuit de (verbrede) reizigerstunnel. Daardoor kunnen reizigers sneller en beter overstappen van trein naar bus en omgekeerd. 
Nieuwe busroute 
Voor de bussen van en naar de binnenstad moet een nieuwe verbinding worden gemaakt om het spoor te kruisen. Er zijn drie varianten beoordeeld en aan de stad voorgelegd: een tunnel, een fly-over en een overkapping. B en W stellen voor om nu te kiezen voor de aanleg van een fly-over over het spoor heen. “Een fly-over is een goed inpasbare verbinding, die iets moois kan toevoegen aan de stad, zoals de Hanzeboog”, aldus wethouder Gerrit Piek. “Daarmee verbetert de verkeerssituatie in de Oosterlaan en de Stationsweg en wordt het probleem van de fietsen in de Westerlaan opgelost. Er blijft financiële ruimte om te investeren in de entrees, pleinen en fietsenstallingen. En dat is nodig, want juist al die onderdelen samen dragen bij aan een goed werkend knooppunt zoals we dat met elkaar willen.” 
Twee entrees, twee pleinen
Door de verplaatsing van het busstation veranderen de reizigersstromen en komen er twee gelijkwaardige entrees aan de noord- en zuidkant van het station met verkeersvrije voorpleinen.
 

Fietsen en auto’s
Voor het parkeren van fietsen gaat de voorkeur uit naar een ondergrondse stalling onder het stationsplein (aan de noordkant) in combinatie met een nieuw te bouwen meerlaagse stalling op de plek van de huidige Westerlaangarage en bovengrondse stallingen aan de zuidzijde. Dat kan alleen als er ook een oplossing wordt gevonden voor het autoparkeren. Zowel voor de fietsstallingen als het autoparkeren werken de partijen de komende maanden een plan uit. 
Langzaam verkeer
Niet in de laatste plaats is het belangrijk dat het station goed bereikbaar is voor fietsers en voetgangers vanuit alle richtingen en dat er een betere noord-zuid verbinding komt voor langzaam verkeer. Daarvoor wordt een loopbrug over de sporen aan de westkant van het stationsgebouw voorgesteld. Voor de studenten naar Hogeschool Windesheim wil de gemeente een alternatieve looproute maken die minder overlast geeft voor bewoners. 
Vervolg
Meer lezen over de plannen en de visie op de spoorzone? Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone De komende maanden zullen de plannen ook gepresenteerd worden in de wijkplatforms van Assendorp, Hanzeland, Veerallee en Stationsbuurt en tijdens een algemene inloopbijeenkomst. 
De gemeenteraad bespreekt op 13 en 27 mei de visie en de aanpak van de spoorzone. Als de raad instemt willen b en w nog voor de zomer een voorstel doen voor de investering in het stationsgebied en de spoorzone. Tegelijkertijd doen ook Gedeputeerde Staten van Overijssel investeringsvoorstellen aan Provinciale Staten
Artikel delen:
Reacties 28
 1. Wethouder Piek zegt: “Een fly-over is een goed inpasbare verbinding, die iets moois kan toevoegen aan de stad, zoals de Hanzeboog.” Welke ambtenaar heeft deze wethouder geprobeerd uit te leggen wat een fly-over is? ;D Hoe kan je eenvoudige betonnen brug op wat pilaren van ca. 200m lengte nou vergelijken met een stalen spoorbrug over de IJssel. Wat een grap. Of gaat hier ook iemand een ontwerpwedstrijd voor uitschrijven en extra budget vrijmaken voor een mooi ontwerp? 😀

  Zeg dan gewoon dat een fly-over het eenvoudigste is om aan te leggen, het makkelijkste is aan te passen als dat in de toekomst nodig zou zijn en het goedkoopste is, waardoor je meer geld over houdt voor andere zaken.


  ⚠️ Meld

 2. En weet weethouder Piek niets af van een reeds bestaande bustunnel??
  Waarom dan miljoenen uitgeven aan een betonobject dat 7 meter de hoogte in moet? Het gaat vast om het naamkaartje dat aan dit project kan worden gehangen.


  ⚠️ Meld

 3. “De verbreding van de reizigerstunnel is in volle gang en een belangrijke verbetering voor het stationsgebied. Daarmee worden de noord- en zuidkant van de stad beter met elkaar verbonden.”
  Volgens mij komen er poortjes in deze tunnel dus geen vrije verbinding.


  ⚠️ Meld

 4. Zwolle let op,de grootst vergissing staat te gebeuren als men kiest voor een fly-over.Dubbel grond gebruik onder het maaiveld door een bustunnel te maken behoed je zwolle voor een groot fiasco en gaat men voor kwaliteit.gemeente raad wees op uw hoede.  ⚠️ Meld

 5. Hahaha, wauw 7 reacties en niet 1 positief! Typische Nederlanders! Overal een mening over en het liefst zo kritisch mogelijk.

  Ik neem aan dat jullie net zo grondig onderzoek gedaan hebben als de ambtenaren die er over gaan, voordat je het hele plan met de grond gelijk maakte?

  Wacht nu eerst maar eens rustig af wat er komen gaat, en laten we alvast 1 ding vaststellen: verandering zal er moeten komen, want zoals de situatie was/is aan, met name, de stad-kant van het station is ook niet echt een prachtige oplossing.


  ⚠️ Meld

 6. @Japser

  Er ligt inderdaad een perfect bruikbare tunnel maar jij vond het enige maanden terug toch volkomen normaal dat deze werd afgesloten als doorgangsroute omdat het eigendom was van de NS?!

  Ik heb destijds ook opgemerkt dat de gemeenschap hierdoor wordt opgezadeld met extra kosten voor nieuwe infrastructuur en dat dit mij niet de bedoeling lijkt.  ⚠️ Meld

 7. Japser,

  Ik kan je aanraden het onderzoek wat plaats heeft gevonden te gaan bestuderen. Voordat je zinloos commentaar levert.

  De perfect bruikbare tunnel in jouw ogen ligt tussen de hanzelaan en de oosterlaan. Wanneer de bushalte naar de andere zijde van het station gaat moeten alle bussen via deze tunnel in jouw ogen. Hiermee krijg je een groot verkeersknooppunt en zal het regelmatig vast komen te staan. Iets wat de gemeente juist wil voorkomen om een goeie doorstroming te realiseren en daarmee de bereikbaarheid van de stad te vergroten.

  Er zal dus een aansluiting met de Willemskade moeten komen om ook vanuit de buitengebieden van Zwolle het station goed te bereiken. Daarnaast willen ze de oosterlaan autoluwer maken. De rotonde bij de ABN zal dan ook worden verwijderd en zal er een T-splitsing komen.

  A. Behage
  De fly-over moet 7 meter de lucht in om over het spoor te kunnen komen en een juiste helling te hebben. Deze fly-over zal dus voor iedereen in het zicht liggen en zal architectonisch hoogstaand moeten zijn zodat het volwaardig onderdeel uit gaat maken van de uitstraling van de OV-knoop.

  Ik heb gister de 180 pagina’s tellende onderzoek mogen lezen en ik ben zeer enthousisast over de plannen met het stationsgebied. Het maakt Zwolle bereikbaarder en er komt een hoogstaand stationsgebied. Iets wat nu ontbreekt in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 8. isdatzo:

  Jij moet ook het plan gaan lezen. Wanneer je dat niet wil kan je ook de afbeeldingen bekijken. Hierin zie/lees je dat er naast de nog te realiseren fietsenstalling die aan de Westerlaan komt een openbare brug komt van het stationsplein centrumzijde naar de Hanzelaan. Je kan dus vrij toegankelijk van de ene kant naar de andere kant.

  Voordat men kritiek levert, lees je dan wel even in zodat je het goed kan onderbouwen.


  ⚠️ Meld

 9. @ElRey uiteraard had ik het niet over de voetgangerstunnel bij het station, daar kunnen toch geen bussen doorheen.

  @038P nee, niet alle, alles wat naar Zwolle-Zuid, Westenholte, Veerallee Stadshagen, over de IJssel, richting Hasselt, richting Deventer, etc. etc. etc. niet. Alleen de stadsbussen eigenlijk.


  ⚠️ Meld

 10. @ElRey dit gaat over bussen in een tunnel of over een fly-over. Mijn opmerking over de voetgangerstunnel erbij halen, slaat als een tang op een varken.


  ⚠️ Meld

 11. @Japser

  Het valt mij alleen op dat in het geval van de voetgangerstunnel je een pleidooi hield voor het niet benutten van bestaande infrastructuur en je nu wel opeens pleit voor het benutten van bestaande infastructuur.

  Wellicht kun je beargumenteren waarom je tot verschillende conclusies komt.


  ⚠️ Meld

 12. 038p,

  Isdatzo heeft wel degelijk gelijk. Er wordt geopperd dat de verbreding van de tunnel voor de betere bereikbaarheid zorgt. Dat is dus niet zo. De brug die er bij komt, is een ander verhaal.


  ⚠️ Meld

 13. @Japser

  Ik meende dat je daar juist wel voor pleite:

  Bericht door Japser, op 25 april 2013 om 09:10
  Ik zet gewoon mijn vraagtekens bij een nieuwe fly-over, terwijl er een perfect bruikbare tunnel ligt.

  Vandaar dat ik juist wel de indruk had dat je nu opeens wel pleitte voor het benutten van bestaande infrastructuur i.p.v. het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

  Ik was erg benieuwd naar je motivatie voor je ommekeer, maar als je dat niet kunt dan houdt het op.  ⚠️ Meld

 14. @ElRey je fout ligt bij de gedachte dat ik in het verleden tegen het gebruik van bestaande infrastructuur was. Ik ben helemaal voor. En ik vind dat mensen niet moeten zeuren dat ze gebruik moeten maken van een pasje. Maar dat is allemaal compleet off-topic. Dus ik ben er wel klaar mee.

  Die fly-over, ik ben tegen, zeker na het lezen van het document. De voorkeur voor de fly-over ten opzichte van de tunnel ligt bij het zichtbaar zijn van de stad vanuit de bus. Vind ik geen goede reden.


  ⚠️ Meld

 15. Die tunnel kan natuurlijk lang niet die stroom bussen aan. Ontsluiting aan beide kanten is verre van optimaal: alleen daarom moet er al een andere ontsluiting komen. Anders zit je nóg voor het station langs met al die bussen.


  ⚠️ Meld

 16. Belangrijk(er) argument is, dat de fly-over 20.000.000 euro minder kost dan de tunnel.
  Dan is/wordt de vraag, hoe kun je negatieve aspecten van een fly-over zo veel mogelijk minimaliseren. Volgens mij moet dat te doen zijn.

  Dergelijke projecten moeten een strakke budgetbewaking hebben. Door de complexiteit is de kans op budgetoverschrijding behoorlijk groot.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.