Economische slagkracht Zwolle en regio aan top

Zwolle – De regio Zwolle is het sterkste economische gebied van het land. En de gemeente Zwolle heeft – na Haarlemmermeer (vanwege de aanwezigheid van luchthaven Schiphol) – de sterkste lokale economie van Nederland. Die conclusies trekt tijdschrift Elsevier in het gezaghebbende onderzoek dat het blad jaarlijks samen met bureau Louter doet naar de economische toplocaties in het land.
Het onderzoek naar toplocaties laat zien hoe de absolute economische prestaties zich verhouden tot de inwonertallen van een gemeente en een regio. Zoals Elsevier het zelf stelt: “Voor de uitslag tellen de euro’s mee die elke gemeente bijdraagt aan de nationale economie, maar dan vergeleken per inwoner”. Zo wordt beter zichtbaar wie de zaken goed voor elkaar heeft, stellen de onderzoekers. Wie hoog scoort op de ranglijst heeft én een goede economische structuur én kent – ondanks de economische tegenwind – een goede economische dynamiek.

De regio Zwolle scoort al jaren een plaats in de economische top van Nederland. Vorig jaar was het gebied tweede op de ranglijst. De gemeente Zwolle was ook vorig jaar al de op een na best presterende gemeente.
Uit de analyses door Elsevier en bureau Louter komt een ‘trek naar het oosten naar voren’ die al enige jaren gaande is: de centrale ligging, goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van goede bedrijventerreinen en kantoorlocaties maken Oost-Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied. Binnen de Regio Zwolle klimt Meppel van een 32e naar een 28e plaats op de ranglijst. Apeldoorn is de grootste stijger en klimt van een 28e naar een tiende plaats op de ranglijst. Zowel Zwolle als Apeldoorn hebben de afgelopen periode hun regiofunctie versterkt, stellen de onderzoekers.
Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle is trots op de prestaties van stad en regio: “Natuurlijk weten we zelf wat onze sterke kanten zijn. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid is nog beter geworden met de komst van de Hanzelijn. En wordt in de toekomst nog eens versterkt door onze aanpak van de Spoorzone. Wat ik stimulerend vind is dat onze inzet op regionale samenwerking ook daadwerkelijk tot resultaat leidt. Deze erkenning, in een onafhankelijk en landelijk onderzoek, geeft aan dat we aan de top staan en ons daar ook handhaven. In deze economisch mindere tijd is dat een belangrijke boodschap.”
Artikel delen:
Reacties 23
 1. Hahaha, alles wat (vermeend) fout gaat wordt op het conto van het gemeentebestuur geschreven door Tjilp en consorten en alles wat goed gaat, is door anderen bereikt. Beetje eenzijdige blik. De werkelijkheid is een stuk grijzer dan de zwart-witdenkers menen.


  ⚠️ Meld

 2. Dame, Zwolle en andere gemeenten (bijvoorbeeld Apeldoorn) groeien omdat:
  1. De Randstad volgebouwd is en gewoonweg geen (betaalbare) ruimte meer is en Zwolle geografisch een belangrijke ligging heeft.
  2. Er door schaalgrootte een tendens is tot regionale concentratie van voorzieningen (bijvoorbeeld Ziekenhuizen en Scholen) en bedrijven.
  3. De dynamiek van het bedrijfsleven/organisaties.
  Daar heeft ‘ons’ gemeentebestuur geen enkele invloed op, anders dan faciliterend. En dat laatste wordt ook nog eens geïnitieerd door de provinciale politiek. Ergo: ‘ons’ gemeentebestuur is hooguit uitvoerend en zeker niet sturend.
  Borstklopperij is dus ongepast.


  ⚠️ Meld

 3. Dat bedoel ik met grijs (in vele tinten;)), Tjilp. De ligging is een gegeven; die is in de huisige omstandigheden heel gunstig. De bereikbaarheid is een tweede belangrijk aspect. De invloed van het gemeentebestuur op de hoofdinfra is relatief. Het gaat niet alleen om de hoofdinfrastructuur, maar ook om die in de stad. En dat ligt weer wel bij het gemeentebestuur. De doorstroming op de ring is behoorlijk verbeterd.
  Zwolle ligt ook gunstig in de regio, want het is de enige grote stad in een plattelandsomgeving. Daarom een versterkte regionale functie. Maar ook hier is het gemeentebestuur zeer actief door binnen de regio de samenwerking te zoeken.
  De dynamiek van het bedrijfsleven is deels autonoom en hangt natuurlijk samen met de goede ligging. Bedrijven kijken echter ook naar (aantrekkelijkheid van) de voorzieningen in een stad. Ook daarin is fors geïnvesteerd met projecten waar de reaguurders van dit weblog vaak negatief over oordelen (bv “oog”).
  Borstklopperij is zeker ongepast, dat lees ik ook niet in het bericht (jij wel?), maar om nu te zeggen dat de goede economische positie van Zwolle “ondanks” dit gemeentebestuur is ontstaan, getuigt niet van een open realistische blik, maar van vooringenomen zwartgalligheid richting Zwolse politiek.


  ⚠️ Meld

 4. @ Dame
  Dat ‘ondanks’ was uiteraard een reactie op jouw (bijna hysterisch) kritiekloze positivisme en om een een reactie uit te lokken. Dat is gelukt.
  Om niet in de zelfde valkuil te kukelen, reageer ik nu maar even niet op jouw provocerende stellingen naar aanleiding van mijn messcherpe analyse ;).


  ⚠️ Meld

 5. Dat “vooringenomen”, was raak. Mijn eerste reactie was dat dit bericht een opsteker is voor het gemeentebestuur. Daarmee heb ik nog niets gezegd over oorzaak-gevolg.:P
  En geloof me, ook ik wist dat daar een reactie op zou komen. We kennen elkaar inmiddels al wel een beetje. ;D
  Volgens mij heb ik geen stellingen geponeerd, maar gewezen op enkele feiten die hebben bijgedragen aan een positief imago voor Zwolle. Want ook Deventer ligt in het Oosten en gunstig aan een snelweg, maar profiteert toch minder daarvan. How come?
  Met belangstelling wacht ik je volgende messcherpe analyse af.:)


  ⚠️ Meld

 6. @Tjilp

  Schei eens uit man met je populistische en hysterische geblaat op de persoon en wees trots dat deze stad en regio al jarenlang per inwoner zoveel bijdragen aan de nationale economie! Als je wilt afgeven op het gemeentebestuur spreek je maar in in de raad ipv van dit log een Geenstijl 2 te maken.


  ⚠️ Meld

 7. Uit de Stentor:

  Bezoek aan Zwolle keldert
  Geplaatst op 25 april 2013

  ZWOLLE – Legere winkelstraten en parkeergarages in Zwolle: het beeld dat bezoekers wegblijven wordt nu ook bevestigd door cijfers.
  Forse daling
  De stad is in 2012 veel minder bezocht door toeristen, dagjesmensen en winkelend publiek, zo blijkt uit het Continu Vrijetijdsonderzoek van het toerismebureau NBT. In 2011 werden nog 4 miljoen bezoekjes aan Zwolle genoteerd, in 2012 daalde dat tot 2,9 miljoen. Vergelijkbare steden in Nederland zagen ook een daling maar niet zo fors als de 26% in Zwolle.  ⚠️ Meld

 8. @Tjilp

  Nou dat lijkt me nou een uitstekend aanknopingspunt om in te spreken bij de gemeenteraad. Spreek je ook eens een keer en face de ‘verantwoordelijke’ mensen aan ipv Dame hier met je vriendjes en je vriendinnetjes af te zeiken omdat zij wel in staat is enige nuance te betrachten.


  ⚠️ Meld

 9. @ Elrey
  De felheid van uw reactie verbaast. Er is hier dacht ik ruimte voor nuance en verschillende inzichten. Ik probeer overigens niet op personen te spelen, indien dat volgens u en anderen wel gebeurd is, bied ik mijn verontschuldigingen aan.

  Het bericht uit de Stentor hiervoor toont nogmaals aan dat de nuance belangrijk is en dat er reden is voor nuancering en niet voor eenzijdige berichtgeving.  ⚠️ Meld

 10. @Tjilp

  Ik snap maar al te goed wat voor nuance jij wilt aanbrengen. Onder een mooie opsteker voor deze stad en regio meen jij negativiteit te moeten verspreiden en tekeer te moeten gaan tegen Dame die het terecht als een opsteker betitelt. Ik heb je nooit horen tjilpen, alleen maar piepen. Als je het gemeentebestuur ter verantwoording wilt roepen moet je dat in de raadszaal doen.


  ⚠️ Meld

 11. Nu aan top, straks aan de grond. Het kan snel gaan. Zwolle moet nog 60 miljoen afboeken op grondaankopen uit het verleden. Mooie toplocaties dus volgens Elsevier, maar het moet onder de prijs weer worden verkocht. Er moet dus meer bezuinigd worden.


  ⚠️ Meld

 12. Bovendien, als de andere regio’s 10 meter onder water staan en jij (Zwolle) maar 1 meter, ben je toch bezig met verzuipen.
  Dus het is maar net met welke bril op je dit bericht leest.


  ⚠️ Meld

 13. @Tsja

  Al jarenlang scoort de regio Zwolle een plaats in de economische top van Nederland en dat ondanks het ontbreken van (door het Rijk zwaar gesubidieerde) mainports/greenports/brainports die in het Westen en Zuiden van het land gelegen zijn.

  Desalniettemin kan ook de regio Zwolle zich niet onttrekken aan macro-economische ontwikkelingen en zal het (grond)beleid herijkt moeten worden op basis van de veranderde ontwikkeltempi.

  Het grondbeleid heeft Zwolle jarenlang een extra financiële armslag gegeven waardoor er geïnvesteerd heeft kunnen worden in vestigingsplaatsfactoren maar ook een relatief goed sociaal vangnet is bekostigd.

  Ik hekel het zwartgallige toekomstperspectief dat sommigen schetsen en het met de wetenschap van nu becommentarieren van het verleden.

  Ik pleit ervoor om met meer realiteitszin de nieuwe werkelijkheid te accepteren en daarin een eigen rol te pakken in plaats van zwarte pieten uit te delen. Tenslotte zal ik ten overvloede herhalen dat 97% van de belastinginkomsten in de zakken van de rijksoverheid vloeit (hiermee staan we in Nederland op nr.1), die zich steeds verder terugtrekt en hoofdzakelijk investeert in het westen en zuiden. Het heeft daarom mijn voorkeur om z.s.m. de belastinginkomsten meer om te buigen richting lokale en regionale overheden die immers ook meer taken krijgen van het rijk zonder bijbehorende middelen (decentralisatie). Bijkomend effect is dat de inwoners dan ook meer direct terugzien in hun eigen leefomgeving. En als dat niet bevalt dan kun je in plaats van te roeptoeteren als ware dit log geenstijl 2, actie ondernemen richting de volksvertegenwoordiging. En reken maar dat die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgen jaar maart wel beïnvloedbaar is.


  ⚠️ Meld

 14. De heer De Koning (hoe hoog wil je op het paard zitten) pleit voor realiteitszin. Bravo, dat is nu net de kern van de inbreng van velen die door de heer De Koning weinig subtiel en gemakkelijk worden weggezet als roeptoeteraars.
  Iedereen die al langer (jaren, en niet alleen de laatste tijd) hier de discussies heeft gevolgd had al lang signalen kunnen oppikken dat het doorgaan op de oude voet tot mislukken gedoemd was. Het gemeentebestuur (een enkeling daargelaten) heeft die signalen uit de (lokale) maatschappij niet opgepikt. De leegstaande panden en braakliggende terreinen zijn voorbeelden van zichtbare indicatoren daarvan. Dát is de realiteit!
  Dat heeft overigens niets te maken met een negatieve blik op de toekomst. Er is nu juist een kans om het anders en beter te doen. Is de input van kritische denkende burgers in het verleden klaarblijkelijk geen signaal geweest dat door raad en college is opgepikt, hopelijk is het zichtbare gevolg van de crisis dat wel.
  Niet langer op pavloviaanse wijze op de groeitrom slaan is een begin. Als de huidige crisis een stimulans wordt om in plaats van alleen maar in termen van meer in beter (welzijn in plaats van welvaart) te leren denken dan is dat zelfs een zegen, ook voor meneer De Koning.


  ⚠️ Meld

 15. Voormalig kantoorpand SWZ aan Burgemeester Drijbersingel: staat meer dan 10 jaar leeg. Diverse kantoorpanden achter Isala klinieken: leeg.

  Waar vroeger de Its heeft gezeten. Dat pand staat twee jaar niets te doen in het nieuwe gedeelte van de binnenstad. Tegenover Waanders: leeg.

  Als je de binnenstad binnenkomt, tegenover Thais Restaurant Bai Yok. Klein pand op de hoek, al jaren leeg. Daarnaast zat een kleding winkel, die is ook vertrokken.

  Dan hebben we het niet over de panden aan de Grote Markt met dat grote doek ervoor.

  Panden staan lange tijd leeg, winkeliers vertrekken, werkgelegenheid loopt terug. En toch heeft Zwolle een geweldige economische slagkracht?  ⚠️ Meld

 16. Locatie, bereikbaarheid, en het risicoloos rondpompen van centjes; dat laatste voornamelijk gerealiseerd door werknemers in overheidsdiensten, onderwijs, en zorg. Daarmee kom je op de eerste plaats!
  M.a.w. welke politieke samenstelling van B&W en Raad dan ook: ze hebben geen invloed op de drie elementen zoals hierboven genoemd.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.