Wet- en regelgeving vrijwilligersorganisaties

Zwolle -SportService Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle organiseren dinsdagavond 14 mei de themabijeenkomst Wet- en regelgeving. Deze is met name interessant voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, welzijn, natuur, belangenbehartiging, worden vanuit de lokale overheid en andere instanties geconfronteerd met allerlei (complexe) regels op diverse gebieden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om richtlijnen en verplichtingen op het gebied van: vergunningen, belastingen, vrijwilligersvergoedingen, werkgeverschap, Buma/Stemra, SENA, Videma, Warenwet , statuten en verzekeringen.

Inhoud
Tijdens de themabijeenkomst Wet- en regelgeving wordt ingegaan op de zorgplicht van vrijwilligersorganisaties en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuursleden. Spreker op deze avond is Arthur van der Hoeff van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Aan de hand van actuele jurisprudentie geeft hij uitleg.
Behalve Van der Hoeff is er tijdens de bijeenkomst een panel van andere specialisten op het gebied van wet- en regelgeving aanwezig. De aanwezigen kunnen hen vragen stellen. Om de specialisten de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden, wordt deelnemers gevraagd om op het aanmeldformulier aan te geven over welke onderwerpen ze vragen hebben. Als vragen te specifiek of complex zijn om tijdens de bijeenkomst te behandelen, ontvangt de betreffende aanwezige na afloop van de bijeenkomst meer informatie.
Trainingprogramma
De themabijeenkomst Wet- en regelgeving is onderdeel van het jaarlijkse scholing- en trainingprogramma van SportService Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle. Eerder dit jaar werden al de themabijeenkomsten ‘Ontsponsoren; omdenken in sponsoring’ en ‘Vergaderen doe je zo’ gehouden.
Themabijeenkomst Wet- en regelgeving
Dinsdagavond 14 mei 2013. Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Zwolle, de exacte locatie wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers. Aanmelden kan via de agenda op www.vrijwilligerswerkzwolle.nl  of www.sportservicezwolle.nl
Artikel delen:

Reageer