Vrije School VO start met twee klassen!

Zwolle – In maart dit jaar werd bekend dat de Vrije School VO in Zwolle sowieso in augustus 2013 van start gaat. De afgelopen weken zijn er zoveel nieuwe aanmeldingen binnen gekomen dat kon worden besloten de Vrije School VO te starten met twee klassen! Er zijn op dit moment namelijk dertig aanmeldingen en om ieder kind tot zijn recht te laten komen en aandacht te kunnen geven worden er voor het nieuwe schooljaar een havo-mavoklas en een havo-atheneumklas samengesteld.
Per 1 augustus 2013 start de Vrije School VO in Zwolle. Daarmee heeft  Zwolle ook voortgezet onderwijs dat werkt vanuit de beginselen van het vrijeschoolonderwijs. De Vrije School VO (VS-VO) heeft inmiddels genoeg leerlingen om met een klas te starten.

 
Met de start van de vrije school VO is een lang gekoesterde wens van veel ouders in Zwolle en omgeving in vervulling gegaan. Zwolle was wat dat betreft een blanco vlek op de kaart. In overleg met de Vrije School  Michael in Zwolle wordt een doorlopende leerlijn opgezet van klas 1 tot klas 8. "Een doorlopende leerlijn voor de leeftijd van 6 tot 14 jaar is binnen het vrijeschoolonderwijs heel belangrijk", vertelt Karin Krijger, de coördinator voor het VS-VO. "Samen met de expertise van de basisschool en de goede banden met het Parcival College in Groningen die al een bloeiende VS-VO school hebben opgebouwd, kunnen we het echte vrijeschoolonderwijs ontwikkelen. Want dat is wat we willen".
 
René Leber, directeur  Van der Capellen Sg, waaronder de vrijeschool-vo valt, vult aan: "De leerlingen van de vrijeschool-vo krijgen een eigen plek, maar kunnen wel gebruik maken van alle voorzieningen van Van der Capellen. Ze mogen bijvoorbeeld deelnemen aan het schoolorkest, de sporttoernooien en theatervoorzieningen. Maar ook de uitstekende zorgstructuur die we hebben staat ter beschikking voor de leerlingen van de vrijeschool. Zo kunnen we de vrijeschool optimaal inrichten en goed zorgen voor de leerlingen." Ook Arend-Henk Huzen, schoolleider van de basisschool Michaël, is enthousiast: "Hoe passend bij het vrijeschoolonderwijs dat ouders aan de wieg staan van dit initiatief!" Dat het vrijeschoolonderwijs door ouders gewaardeerd wordt blijkt ook uit de forse groei die VS Michaël de laatste twee jaren doormaakt. Samenwerking tussen beide Vrije Scholen is uiteraard vanzelfsprekend. Graag biedt onze school haar kwaliteiten aan om van VS-VO een authentieke, echte Vrije School te maken”.
 
Het vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich door aandacht voor hoofd, hart en handen. Dit uit zich in een ruim aanbod aan kunstzinnige vakken(bijvoorbeeld tekenen, muziek en drama), naast de leervakken zoals talen of wiskunde.
De vrijeschool VO heeft instroom vanuit  stad en regio. ‘We hebben nu naast Zwolle al aanmeldingen uit Kampen, IJsselmuiden, Harderwijk, Emmeloord en Meppel’, aldus Karin Krijger. De leerlingen komen zowel van reguliere scholen als van vrije basisscholen. René Leber vult aan: ‘Voor de ouders en leerlingen die graag kiezen voor het vrijeschool VO is Zwolle een hele uitkomst. Anders moeten ze dagelijks naar Zutphen of Groningen reizen. Gelukkig hoeft dat nu niet meer.’ Leerlingen kunnen nog steeds worden aangemeld via www.vrijeschoolvozwolle.nl 
Vrijescholen doen het landelijk gezien heel goed. Het landelijk beeld toont een sterke gemiddelde stijging van het leerlingenaantal van vrijescholen voor voortgezet onderwijs.
Schoolleiders en ouders geven als redenen voor de groei dat er behoefte is aan veilige en kleinschalige scholen. Ook is voor ouders de afgelopen jaren een stuk inzichtelijker geworden dat vrijescholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen die door de Inspectie van het Onderwijs worden gesteld.
Meer informatie:
Karin Krijger
Coördinator VS-VO
k.krijger@capellen.nl  |  www.vrijeschoolvozwolle.nl
Artikel delen:

Reageer