Vragen over uitstel sloop woningen Dieze-Oost

Zwolle – De raadsfractie van de SP in Zwolle heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over onderzoek naar het uitstel van de sloop van woningen in Dieze-Oost. De SP stelt dat het hier gaat om slechte woningen met een ongezonde leefomgeving en dat -mede gezien de toezeggingen die er zijn gedaan aan bewoners- het raar is de sloop uit te stellen.

 

Gezien de lange wachtlijsten en het grote tekort aan sociale woningbouw heeft de SP er begrip voor dat sloopplannen voor sociale woningen worden herzien. De vraag naar sociale huurwoningen groeit, maar door de crisis en de heffing van het kabinet op woningbouwcorporaties wordt er nauwelijks gebouwd, dus de bestaande voorraad moet zoveel mogelijk worden behouden. Maar gezien de slechte leefbaarheid van de "schimmelwoningen" in Dieze-Oost vindt de SP het vreemd om juist hier een pas op te plaats te maken.

De SP denkt dat het beter is om stadsbreed te inventariseren waar sloop van sociale woningbouw wel kan worden uitgesteld, omdat de kwaliteit van de woningen op andere plekken niet zo erg is als in Dieze-Oost. Daarom heeft de partij het stadbestuur gevraagd om een overzicht van sloopplannen. De SP wil wel dat al eventueel gedane toezeggingen aan zittende bewoners -bijvoorbeeld over verhuisvergoedingen- altijd worden nagekomen door corporaties en gemeente.

 

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Er is woningnood in Zwolle en dan moet je altijd goed nadenken voor je gaat slopen. Wij willen een stadsbreed onderzoek naar of het wel nodig is nu zoveel te slopen. Laten we ons eerst concentreren op de slechtste huizen slopen, en verder op renoveren en bijbouwen van extra woningen.”

Artikel delen: