Samenwerking bij invorderingen en WOZ

Zwolle – De gemeente Zwolle en het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) willen op korte termijn samenwerken. Beide organisaties kunnen binnen de samenwerking efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Voor burgers betekent de samenwerking dat er nog maar één jaarlijkse factuur komt voor de aanslagen van het waterschap Groot Salland en de gemeentelijke belastingen.

 

Door de samenwerking kunnen burgers met belastingvragen over deze aanslagen straks ook terecht bij één serviceloket: het klantcontactcentrum van de gemeente. De komende weken wordt een definitief  bedrijfsplan opgesteld. Bovendien wordt dan duidelijk op welke termijn de samenwerking vorm kan krijgen. Gestreefd wordt om de samenwerking vanaf 1 januari 2014 mogelijk te maken. De samenwerking gaat beperkt gepaard met banenverlies.


Hanzeland

Mogelijk dat de samenwerking tussen de gemeente en GBLT ook gevolgen heeft voor de huisvesting. Doordat Zwolle met name vanwege de principes van Het Nieuwe Werken toe kan met minder werkplekken, kan GBLT fysiek terecht in het kantoorgebouw van de gemeente Zwolle op Hanzeland. De komende periode wordt duidelijk wat daarvan de voordelen zijn.

 

In de Gemeenschappelijke Regeling GBLT waartoe de gemeente Zwolle zal toetreden is ook ruimte voor andere (regio)gemeenten om toe te treden.

 

Opties

Al langere tijd wordt gekeken hoe en of (de invordering van) belastingen efficiënter georganiseerd kan worden. Na het doorlichten van een aantal opties is de samenwerking tussen de gemeente en GBLT als beste mogelijkheid naar voren gekomen.

 

Planning

Burgemeester en wethouders van Zwolle spreken zich binnenkort uit over het definitieve bedrijfsplan dat de samenwerking per 1 januari 2014 mogelijk maakt. De gemeenteraad beslist dan, volgens planning, deze zomer nog over toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling. Het bestuur van GBLT beslist begin juli over de toetreding, waarna de tien deelnemers (waterschappen en gemeenten) binnen GBLT dit najaar over de samenwerking kunnen besluiten.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Men gaat steeds maar weer veranderen en samenvoegen om kosten te besparen .En de consument moet steeds meer betalen .Bij de samenwerking vliegen er weer mensen uit die dan weer op zoek moeten naar een baan.Erg verwarrend voor de ouderen onder ons want bij zo,n samenwerking veranderd de naam ook weer en dus weer een ander papiertje in de bus .Als ze nu eens de toppers in die bedrijven minder bonussen en salarissen geven kunnen ze ook besparen .


    ⚠️ Meld

Reageer