Positieve resultaten in project ‘Goed voor elkaar!’

Zwolle – Door ziekte, beperking, ouderdom en andere redenen kunnen mensen in een isolement raken. Om het sociale netwerk van deze mensen te versterken is ‘Vrijwilligerscentrale Zwolle – Steunpunt Informele Zorg’ het project ‘Goed voor elkaar!’ gestart. Elf vrijwillige netwerkcoaches staan sinds eind november 2012 klaar om coaching te bieden. Nu, zes maanden later, zijn er tien matches gesloten en hebben al drie koppels een traject positief afgerond.

Mensen hebben elkaar nodig. Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, hebben we meer energie en oordelen we positiever over ons leven. Sociale contacten helpen om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen. “Dat er behoefte is aan deze vorm van coaching blijkt uit het aantal aanmeldingen en het profijt dat de deelnemers hebben van het traject”, zegt Agnes Wille van Steunpunt Informele Zorg. Sandra, een van de deelnemers, rondde vorige maand haar traject af. Zij vertelt: “doordat ik ziek ben, was ik onzeker geworden. Door evenwichtsstoringen was ik een paar keer bijna gevallen. Ik werd bang om zelfstandig te fietsen. Het vrijwilligerswerk dat ik deed, viel weg doordat ik er niet meer voldoende energie voor had. Kortom: ik wilde weer meer contacten hebben en meer activiteiten buitenshuis doen.”

Het opbouwen en onderhouden van sociale contacten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn er in Zwolle en Kampen vrijwillige netwerkcoaches getraind om kwetsbare, eenzame en geïsoleerde burgers te ondersteunen bij het opbouwen van hun sociale contacten. De netwerkcoach helpt deelnemers stappen zetten in het uitbreiden van hun sociale netwerk. “Mijn coach heeft me geholpen om mijn wensen concreet te maken en prioriteiten te stellen. Ze is vooral een spiegel geweest, waardoor ik mezelf scherper ben gaan zien. Ze heeft me uitgedaagd om weer met mensen van vroeger contact op te nemen. Ook heeft ze me gestimuleerd lijstjes te maken. Dat vermindert de chaos in mijn hoofd, die me tegenhoudt om de dingen die ik wil doen, daadwerkelijk te realiseren. Ook ben ik door de lijstjes gaan inzien hoeveel dingen ik nog wél kan en hoeveel mensen ik ken. Dat is rijkdom.”

Het traject dat een coach en deelnemer zijn gestart, wordt afgerond wanneer de deelnemer het gevoel heeft weer genoeg aanknopingspunten te hebben om zijn sociale netwerk uit te bouwen en te onderhouden. Gemiddeld is dat na een half jaar tot een jaar het geval. Sandra was al na elf bijeenkomsten, verspreid over vier maanden, ‘klaar’. “Ik heb opnieuw contact gelegd met vrienden van vroeger – nu per e-mail en telefoon. Contacten dichter bij huis zijn ook verbeterd doordat ik er zelf anders in sta. Ook heb ik ontdekt dat ik kan dansen en daar veel plezier in heb. Bovendien ben ik weer begonnen met naaien. Ik word er ontzettend blij van.” Mensen die ook hulp willen bij het uitbreiden van hun sociale netwerk kunnen contact opnemen met Steunpunt Informele Zorg via (038) 422 52 00 of info@informelezorgzwolle.nl. Voor het project ‘Goed voor elkaar!’ werkt Steunpunt Informele Zorg samen met de Vrijwilligerscentrale in Kampen en de Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland.

Artikel delen: