Samenwerking voor innovatief vakmanschap

Zwolle – In aanwezigheid van Bertholt Leeftink,  directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van Ministerie van Economische Zaken is op het Polymer Science Park het prestatiecontract Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten ondertekend. 

15-05-2013_ondertekenen_bedrijven_polymer_03.jpg 

Het werkbezoek van de heer Leeftink was bewust gekozen bij het Polymer Science Park (PSP) als innovatiehotspot voor kunststof en coatings en als broedplaats voor startende ondernemers in deze branche. De heer Theo Rietkerk, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, was vertegenwoordigd vanuit de Provincie Overijssel. Het belang van vakmanschap en open innovatie in de regio met betrekking tot techniekonderwijs werd in de praktijk getoond.
 
15-05-2013_ondertekenen_bedrijven_polymer_05.jpg 
 
15-05-2013_ondertekenen_bedrijven_polymer_04.jpg
 
15-05-2013_ondertekenen_bedrijven_polymer_02.jpg 

Het doel is de technische opleidingen te vernieuwen, de praktijk te versterken en aantrekkelijke leerroutes op te zetten voor de toekomstige topvakmensen. Met het CIV PCC wordt een grote stap gezet in het vernieuwen van het middelbaar technisch onderwijs. Het sterker positioneren van kunststoffen, coatings en de verbinding met het open innovatie centrum ‘ Polymer Sience Park’ (PSP) is uniek in Nederland. Het Centrum wordt ondersteund door verschillende ministeries, de Provincie Overijssel, gemeenten en de regio IJsselvecht-Delta.

Ook werd tijdens het programma aandacht besteed aan het Centrum voor innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten. In een Centrum voor innovatief vakmanschap werken onderwijs en bedrijven nauw samen. Dit samenwerkingsverband is gericht op de (top)sector chemie, die in de regio sterk vertegenwoordigd is. Het Centrum vormt een antwoord op de vraag naar meer, beter geschoolde en breder inzetbare vakkrachten op mbo-niveau in Overijssel. Woensdag werd formeel de contractondertekening met de bedrijven uit de regio die zich verbinden aan het Centrum, waarbij het Platform Bèta Techniek naast het Deltion College, als penvoerder, het contract ondertekend. Een mooie impuls voor de topsector Chemie in de regio.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap start in nauwe samenwerking met het Polymer Science Park in Zwolle en is een partnership tussen toonaangevende bedrijven en instellingen in de regio: DSM, Oost NV, Robert Pack, Van Wijhe Verf, Rollepaal, Schaepman, de Provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de onderwijsinstellingen Deltion College, het Cibap en Hogeschool Windesheim. Daarnaast is er sprake van een voorgenomen samenwerking met andere regionale mbo-instellingen ROC van Twente en ROC Aventus. 

15-05-2013_ondertekenen_bedrijven_polymer_06.jpg

15-05-2013_ondertekenen_bedrijven_polymer_01.jpg 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Proficiat!
    De driehoek Gezondheidszorg (Health), Creatieve ‘Industrie’ en Kunststoffen kan de regio Zwolle verder vooruithelpen. Het combineren van expertise en middelen zal nieuwe bedrijvigheid genereren. Dan denk ik aan start-ups met volstrekt nieuwe producten. Maar ook aanpalende sectoren in de dienstverlening en bestaande bedrijven hebben hier ongetwijfeld voordeel van.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.