Gemeenteraad houdt spreekuur

Zwolle – Op maandag 3 juni van 19.30 tot 20.30 uur houdt de gemeenteraad een spreekuur. Inwoners, bedrijven en instellingen krijgen dan de gelegenheid om te vertellen wat ze vinden van de  maatregelen die worden voorgesteld in de Perspectiefnota 2014-2018.

logo_zwolle_top.jpg 

Een belangrijk moment nadert. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over maatregelen die nodig zijn om Zwolle sterker uit de (economische) crisis te laten komen en wordt financiële verantwoording over het afgelopen jaar afgelegd. De gemeente heeft de komende jaren minder te besteden. Het maken van keuzes voor de stad is niet makkelijk. De gemeenteraad wil graag voor de besluitvorming de mening van de stad horen. Het is mogelijk om die avond aan te schuiven bij één of meerdere fracties of de hele raad in één keer toe te spreken. Geen tijd om naar het Raadspreekuur te komen, een e-mail sturen naar de raadsgriffie, een tweet naar #zgr of een reactie op de Facebookpagina van de gemeente Zwolle kan ook. Aanmelden voor het spreekuur kan vóór donderdag 30 mei bij de raadsgriffie. De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en raadsgriffie@zwolle.nl.

De voorstellen waarover de gemeenteraad spreekt en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar worden op meerdere maandagavonden besproken. Alle stukken te samen vormen de voorjaarsstukken. Op de volgende momenten wordt gesproken over deze stukken.

 

3 juni    Raadspreekuur
10 juni  Debat over Jaarrekening 2012, Beleidsrapportage en Meerjarenprognose Vastgoed
17 juni  Debat over Perspectiefnota 2014-2018
24 juni  Besluitvorming over Perspectiefnota 2014-2018, Beleidsrapportage en Jaarrekening

 

De voorstellen staan op www.gemeenteraadzwolle.nl.

Artikel delen: