Wezo sluit het jaar 2012 financieel goed af

Zwolle – Wezo heeft 2012 financieel beter afgesloten dan verwacht. Het bedrijfsresultaat viel bijna een half miljoen euro gunstiger uit. Dat is een bijzonder resultaat na een periode waarin soms fors rode cijfers werden geschreven.

De beïnvloedbare bedrijfskosten en opbrengsten gaven een overschot van € 0,3 miljoen. De omzetten bij ‘Beschut Binnen’ werk en bij detachering bleven beperkt achter bij de begroting, maar dit werd ruim gecompenseerd door besparingen op de bedrijfskosten. Daar kwamen nog enkele incidentele baten bij als gevolg van de verkoop van een pand en de vrijval van voorzieningen. De in 2011 ingezette koers om meer mensen individueel of in groepsverband te detacheren bij externe werkgevers heeft geresulteerd in een stijging van 17% naar een aantal van 232 fte. In een moeilijke arbeidsmarkt is dit een mooie prestatie. Op dit moment werkt 28% van de medewerkers gedetacheerd bij externe partijen. Nog eens 23% van de Wezo-medewerkers verzorgt dienstverlening bij derden in groenbeheer, schoonmaak, catering en toezicht. De aandeelhouders hebben besloten het positieve jaarresultaat te besteden aan de afwaardering van het pand aan de Lingenstraat in Zwolle. Dit is noodzakelijk als gevolg van de waardedalingen in de onroerendgoedmarkt. De waardedaling van het pand bedraagt € 2,1 miljoen. De ontbrekende € 500.000 worden door de aandeelhouders opgebracht. Voor 2013 verwacht Wezo, gezien de aanhoudende recessie, alle zeilen bij te moeten zetten.

 

Artikel delen:

Reageer