Regina Riemersma nieuwe gemeentesecretaris

Zwolle – Regina Riemersma wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle. De huidige hoofddirecteur en plaatsvervangend directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur volgt Oenze Dijkstra vanaf 15 augustus van dit jaar op als hoogste ambtenaar van de Overijsselse hoofdstad.

16-05-2013_regiena_riemersma.jpg
Regina Riemersma 

Onderscheidende kwaliteiten van Riemersma die geleid hebben tot haar voordracht zijn ervaring met organisatieverandering, een focus op het initiëren van samenwerking en kwaliteitsverbetering en haar ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ook haar stijl van leidinggeven – krachtig en mens- en resultaatgericht – sluit aan bij de Zwolse cultuur. Daarnaast spreekt het Zwolle aan dat Riemersma gericht is op het samen met partners tot stand brengen van oplossingen. Voordat zij bij het ministerie van OWC in dienst trad, werkte ze onder meer als (eind)verantwoordelijke bij complexe publieke organisaties als Wageningen University & Research Centre/Ministerie van Landbouw, Stichting Thuiszorg het Friese Land en de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Riemersma is voorgedragen door de twee gemeentelijke commissies die samengesteld zijn om tot een afgewogen keuze te komen voor de nieuwe gemeentesecretaris: een selectiecommissie (met vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouder, de griffie en de directie) en een adviescommissie (met vertegenwoordigers uit het management en de ondernemingsraad).

De 44-jarige Riemersma ziet grote kansen in haar nieuwe werkveld: “Zwolle is een krachtige speler in een toekomstgerichte regio. De gemeentelijke organisatie bevindt zich al meerdere jaren professioneel in de voorhoede. De gemeente heeft al langere tijd voor ogen dat de rol van de overheid verandert en bestuur en organisatie zetten zich daar ook daadwerkelijk voor in. Op basis van die fundamenten deel ik graag mijn expertise om Zwolle een enthousiasmerende en stimulerende gemeente te laten zijn. Door effectieve verbindingen tot stand te brengen tussen gemeentelijke organisatie, stad en regio. Zwolle is wat mij betreft als krachtige, betrouwbare partner ook landelijk een factor van belang geworden.” Riemersma woont momenteel in Friesland, en heeft aangegeven binnen een realistische termijn naar Zwolle te willen verhuizen. Oenze Dijkstra (62) gaf eind vorig jaar aan zelf nog eenmaal een andere functie te ambiëren. In de bijna 16 jaar dat Dijkstra algemeen directeur/gemeentesecretaris is geweest heeft de gemeente Zwolle veel lof geoogst. De gemeentelijke organisatie eindigt al een aantal jaren hoog als gewaardeerd werkgever. De Overijsselse hoofdstad staat hoog op landelijke ranglijsten van economisch sterke en van aantrekkelijke steden.

Artikel delen: