Slachtoffers sneller opgespoord bij rampen

Sinds 3 juli 2007 beschikt de Veiligheidsregio IJsselland over een registratieprogramma dat bij rampen de registratie van slachtoffers en vragen van verwanten nog beter regisseert en op elkaar afstemt. Henk Jan Meijer, voorzitter van het veiligheidsbestuur en Jan Smit, coördinerend gemeentesecretaris ontvingen de cd-rom uit handen van Leo Stoker, landelijk coördinator noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis.

De registratie verloopt via een web based applicatie waar de gemeenten rechtstreeks een eigen toegang toe hebben. Ook kan het programma moeiteloos communiceren met het landelijk in te voeren Slachtoffer Volg Systeem. Het Slachtoffer Volgsysteem is een programma dat ontwikkeld is om slachtoffers van een ramp of calamiteit binnen het medische circuit te kunnen volgen. Belangrijk hieraan is dat gegevens van alle getroffenen in een systeem, namelijk I-RIS van het Nederlandse Rode Kruis, bijeengebracht worden, waardoor verwanten goed geïnformeerd kunnen worden over het lot van diegenen die zij zoeken. Binnen de Veiligheidsregio IJsselland hebben de gemeenten gekozen voor dit programma. Zwolle krijgt als eerste gemeente van Nederland de Cd-rom met een geüpgrade versie aangeboden, waarmee de gemeente geheel zelfstandig dit programma kan inzetten. Daarna wordt de laatste bouwsteen aan de andere gemeenten in Nederland overhandigd.

Artikel delen: