Aanpak verkeersborden Gruitmeesterlaan

Zwolle – Op woensdagmiddag 22 mei wordt een van de gevaarlijkste verkeerssituaties in Zwolle een stuk veiliger gemaakt. Het betreft een aanpassing van verkeersborden aan de Gruitmeesterlaan in Zwolle Zuid.

De zeer onduidelijke en gevaarlijke situatie op het zuidelijke deel van de Gruitmeesterlaan heeft gelukkig nog niet tot dodelijke ongelukken geleid. Op de Gruitmeesterlaan staan daar voorrangstekens en waarschuwingstekens op de weg, aangevend dat het fietsverkeer van rechts voorrang heeft. De tekens zijn aanwezig op de beide kanten van de weg. Er is in de praktijk geen auto die daar voorrang geeft aan fietsers. Bijzonder is dat 900 meter noordelijker, op de Timmermeesterlaan (verlengde van de Gruitmeesterlaan) dezelfde tekens op de weg staan en de meeste auto’s wel voorrang verlenen aan de fietsers van rechts. Woensdagmiddag zullen de tekens op de Gruitmeesterlaan overschilderd worden . Op deze manier kunnen de verkeersexamens in Zwolle Zuid zonder gevaarlijke situaties gewoon doorgaan.
Artikel delen:
Reacties 15
 1. Welke twee kruispunten worden hier bedoeld?
  Naar mijns inszien wordt op het kruispunt van de Bloksteeg (fietspad) en de Timmermeesterlaan juist weinig voorrang gegeven aan de fietsers van rechts.


  Maak melding

 2. Ik zit ook te kijken wat er nou bedoeld wordt. De kruising die jij aangeeft, is op de Timmermeersterlaan. Daar zie ik inderdaad het 3-hoekige waarschuwingsbord staan. Maar aan de Gruitmeesterlaan kan ik zo snel met Google Maps niet zo’n situatie vinden. Sterker nog: het gros van de zijwegen is daar uitgevoerd in een uitritconstructie en er zijn heel wat woonerven.

  Ik zie alleen 2 fietspaden vlak bij elkaar aan de Timmermeesterlaan.


  Maak melding

 3. En dat is 1 van de meest gevaarlijke verkeerssituaties in Zwolle?

  Op de kruising Burgemeesterenlaan-Ittersumallee-Meensliedenlaan gebeurt menig ongeluk, waarbij zelfs mensen uit hun voertuig geknipt zijn.
  Dit mede door het slechte overzicht wat men heeft komende vanuit de Burgemeesterenlaan.
  Aan de andere kant van Gerenlanden is al jaren terug een rotonde neergelegd, ik snap niet dat dat hier nog niet gebeurd is.


  Maak melding

 4. De Gruitmeesterlaan is minder dan 900 meter lang. Lastig dan als het 900 meter verderop moet zijn.
  Maar goed, gaan we vanaf de rotonde aan de zuidkant de Gruitmeesterlaan op, dan is de eerste zijweg de Stokmeesterlaan. Maar geen tekens op de weg die het moeten aangeven dat fietsers daar rijden (en voorrang hebben).

  Of gaat het om het Splijthoffpad? Dat ligt zo’n 650 meter van de Timmermeesterlaan. Wel tekens op de weg, wel een fietspad naar het zuiden en een woonerf naar het noorden: Google Maps

  Het woonerf heeft uiteraard geen voorrang op de Gruitmeesterlaan (nog eens extra duidelijk door de uitritconstructie).
  Naar het zuiden toe het Splijthoffpad. Hier zal het om gaan?
  Auto’s komende uit oostelijke richting hebben het fietspad links; fietsers dus geen voorrang.
  Maar is dat wel een fietspad? Volgens mij niet want ik zie auto’s staan. Wel een bord wat aangeeft dat het een verplicht fietspad is maar met onderbord ’20 m’ dus zal het verplichte fietspad pas na 20 meter starten.
  Ik dacht even dat het uitzicht op die zijstraat voor auto’s vanuit westelijke richting slecht zou zijn door beplanting maar als ik op Google Maps kijk, lijkt dat niet echt het geval te zijn:
  Goolge Maps

  Wellicht dat sinds de foto’s van Google Maps één en ander gewijzigd is. Maar als dat niet het geval is, dan is de berichtgeving hierboven uitermate slecht.


  Maak melding

 5. @Mink de Vries:
  Je spreekt over voorrangstekens op de weg die aangeven wie voorrang heeft.
  Ik zie géén voorrangstekens op de weg die de voorrang regelen. Niet vreemd trouwens want het betreft een 30-km-zone. Daarin horen geen haaietanden of stopstrepen op het wegdek te staan.

  Maar over welke plek spreken we hier? De plek die ik aangeef of nóg een andere plek?


  Maak melding

 6. Mijn ouders wonen aan de Gruitmeesterslaan. Ik rijd daar dus regelmatig. Ik vind de uitrit bij de C1000 vreselijk onoverzichtelijk en gevaarlijk. Verder is de uitrit van de Snavel van Emekamp gevaarlijk. Geen fietser krijgt hier voorrang. Verder zijn het allen uitritten, dus hier heeft het uitrijdende verkeer geen voorrang. Dat is mijns inziens ook duidelijk genoeg. Wel vind ik geparkeerde auto’s (in bochten en op de stoep) zeer gevaarlijk! Dit is met name in het ‘mindere stuk’ vlakbij de Snavel van Emekamp. De wegversmallingen (met name ter hoogte van nummer 60) levert ook vaak bijna-aanrijdingen op. En laat mensen eens trots zijn op de straat. Het is best een leuke en gevarieerde straat. Sommige mensen mogen best hun tuintje een harken en vegen hoor. Ik ben er geboren, en ben trots op ‘mijn’ straat, ook al woon ik hier al jaren niet meer.


  Maak melding

 7. @Vincent Zwolle

  Over welke kruising met de Gruitmeesterlaan spreek jij? De ‘oostelijke’ of de ‘westelijke’ kruising? De oostelijke heeft géén voorrang omdat het daar een woonerf betreft. De westelijke variant heeft inderdaad wel voorrang op verkeer van links.

  Geparkeerde auto’s op de stoep zijn gewoon not-done. Dat is niet toegestaan tenzij een bord aangeeft dat ze met 2 wielen op de stoep mogen.

  Ik ben met Google Maps nu een paar keer de straat doorgegaan. Maar wat een zooitje qua zicht, regels (en veiligheid). Doe mij maar Stadshagen met z’n recht-toe-recht-aan-wegen. Ook niet perfect met z’n 30-zones met om-en-om wel/geen voorrang maar heel wat beter dan de onoverzichtelijke ‘puinhoop’ daar in zuid.


  Maak melding

 8. Fietsers vanuit Splijtloffpad hebben wel degelijk voorrang. Via Google kun je duidelijk zien dat het hier betreft om een gelijkwaardige kruising. Auto’s rijden ’s ochtends gevaarlijk hard over de Gruitmeesterlaan en nemen geen gas terug om de fietsers voorrang te geven. Breng zelf mijn kinderen naar de katholieke school in Gerenlanden en kom vanuit de wijk Gerenbroek en ben laatst bijna met m’n kind aangereden. Als je vervolgens de mensen wijst op de verkeersregel die daar geldt, kijken ze met een blik van huh, verrast. Ik ben het er mee eens dat de mensen er helemaal niet bewust van zijn maar dat levert nou juist wel een groot gevaar! Zone 30 km wordt tijdens schooltijden sowieso rond dit kruispunt niet in acht genomen. En vaak zijn het de mensen die zelf hun kinderen per auto naar school brengen. Onder het motto snel, snel en nog eens snel want we zijn al te laat!


  Maak melding

 9. @J. Bakker

  Ik geloof dat ik oostelijk en westelijk gruwelijk door elkaar heb gehaald.
  Vanuit de ene richting hebben fietsers géén voorrang omdat het inderdaad een gelijkwaardige kruising is. Vanuit de andere richting (oosten) moeten auto’s WEL voorrang verlenen inderdaad omdat de straat dan rechts van ze zit.


  Maak melding

 10. Nu aantal dagen later ben ik verbaasd over het nog steeds onduidelijke kruispunt Gruitmeesterlaan /Splijtloffpad. Ik had begrepen dat de gemeente borden zou plaatsen echter zie ik op de weg een blauw vlak met een wit + symbool. Kan iemand mij uitleg geven van de nieuwste verkeersborden/signalen anno 2013?


  Maak melding

Reageer