Studioboek Media en Religie Windesheim

Zwole – Een bijdrage leveren aan de vorming van journalistieke professionals, zodat zij – gelovig of niet – op een zelfbewuste manier, met integriteit en kennis van zaken, over religie kunnen berichten. Dit motiveerde drs. Monique Ratheiser-van der Velde, docent aan Windesheim Zwolle en dr. Jan van der Stoep, lector Media, Religie en Cultuur aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) om het boek Media en Religie te schrijven. Het boek is sinds deze week verkrijgbaar bij Boom Lemma uitgevers.
 
Ratheiser: “In mijn werk als docent Cultuur/Geestelijke Stromingen wilde ik mijn studenten laten ervaren dat religie of levensbeschouwing overal in onze maatschappij verweven zit. Dat het geen op zichzelf staande zaak is waar je wel of niet in geïnteresseerd bent, maar dat het onze maatschappij mede gevormd heeft. Het is dus van belang dat aankomende journalisten daar kennis van hebben. Ik mistte daarin de ondersteuning van een studieboek dat de rol van religie in de samenleving helder voor deze doelgroep analyseerde. Door de samenwerking met Jan van der Stoep van de Christelijke Hogeschool Ede voorziet Media en Religie in die behoefte.”

“Op de CHE zijn we altijd al bezig met de visie vanuit ons geloof op journalistiek. Dit boek belicht het onderwerp vanuit de andere kant: wat is religie eigenlijk en hoe moeten journalisten hiermee omgaan? Het is geschreven voor een breed publiek. Als journalist moet je verstand van religie hebben en ook beseffen dat je ten aanzien van religie nooit een neutraal standpunt kunt innemen. Dat heeft gevolgen voor hoe aankomende journalisten worden opgeleid. We hopen dat ze religie weer gaan beschouwen als een interessant maatschappelijk verschijnsel,” aldus Van der Stoep.
 
Het boek bevat enerzijds feitelijke hoofdstukken die informatie geven over kerkelijke stromingen, secularisatie en nieuwe vormen van spiritualiteit en geeft anderzijds handvatten om je als journalist te verhouden tot religie. Daarmee is het boek bruikbaar voor zowel gelovigen als niet-geloven. Primair is het geschreven voor studenten. Het boek krijgt dan ook een plek in het curriculum van de journalistiekopleidingen van de CHE en Windesheim.
Artikel delen:

Reageer