Vechtuiterwaard wordt natuurgebied

Zwolle – Binnenkort wordt er een schetsontwerp gemaakt voor natuurontwikkeling in de Vechtuiterwaard. In het gebied – gelegen aan de noordzijde van de Vecht, tussen de scouting en Camping Vecht & Zo – groeit nu nog maïs. Straks is hier ruimte voor de Kievitsbloem en voor allerlei dieren, zoals de knoflookpad en de das. Ook voor recreanten wordt het gebied aantrekkelijk. Hoe de Vechtuiterwaard er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend.  

 

De Vechtuiterwaard is een gebied van ruim zeven hectare en ligt aan de noordzijde van de Vecht. Begin 2012 heeft Bureau Beheer Landbouwgronden dit gebied aangekocht, om het te ontwikkelen tot natuurgebied binnen de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. Waterschap Groot Salland, Staatsbosbeheer, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle willen nu een plan opstellen voor de inrichting van de Vechtuiterwaard.

 

Het gebied heeft een duidelijke natuurpotentie. Als de steenstortoevers (gedeeltelijk) zijn weggehaald en het maïsland (deels) is afgegraven, kunnen er talrijke bloemen en planten groeien en is er ruimte voor bijvoorbeeld de ree en otter. Door de afgraving kan er meer water geborgen worden, wat gunstig is voor de waterveiligheid. De aanleg van struinpaden, een fietspad en uitkijkpunten op de dijk maken het gebied ook voor recreanten aantrekkelijk. 

 

De Vechtcorridor-Noord wordt zo een groene entree tot het Vechtdal. Ook voor de stad zelf heeft de komst van rijke natuur in de Vechtuiterwaard positieve gevolgen. Vissen en planten (zoals het zaad van de Kievitsbloem), zullen zich via het water van de Nieuwe Vecht tot aan de binnenstad verspreiden. 

 

Het ontwikkelen van de Vechtuiterwaard draagt bij aan de doelstellingen van onder andere het programma Ruimte voor de Vecht. De provincie Overijssel, gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties werken in dit programma samen om de Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren er nog aantrekkelijker te maken. Als het schetsontwerp voor de Vechtuiterwaard er straks ligt, wordt er gezocht naar de benodigde middelen om het plan uit te kunnen voeren. 

Artikel delen:

Reageer