Gemeente wil fusie Muzerie en Bibliotheek Zwolle

Zwolle – Het college van B&W van Zwolle heeft naar aanleiding van de uitkomst van het rapport van Berenschot  het voornemen de nieuwe functie van cultuureducatie niet langer bij Muzerie in Zwolle neer te leggen, maar aan te haken bij een andere partner. Men wil hierbij de mogelijkheid onderzoeken van een fusie tussen Muzerie en de bibliotheek Zwolle. 

 

Directeur Marijn Cornelis is zeer teleurgesteld over de wijze waarop deze besluitvorming tot stand is gekomen en vindt dat de voorgestelde oplossing ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit van cultuureducatie op de scholen. "Al eind 2011 kreeg Muzerie de opdracht om te bezuinigen door te stoppen met het vrijetijdsaanbod en de omslag te maken naar meer cultuureducatie in het onderwijs. De wethouder verzekerde dat ze Muzerie niet wilde laten vallen en vroeg de organisatie zelfs om een adviesrapport te schrijven over hoe de cultuureducatie vanaf 2015 in Zwolle vorm moest gaan krijgen. Vanuit een geloof in samenwerking en jarenlange ervaring in cultuureducatie heeft Muzerie dit rapport (“ Verbinden en verdiepen”) geschreven, dat voldoet aan de wensen van de wethouder en waar alle grote culturele partners én de scholen achter staan."

 

Klaar voor

Intussen heeft Muzerie ook een aantal zeer pijnlijke maatregelen genomen. Het stoppen van het vrije tijdsonderwijs was noodzakelijk om de kleine en flexibele onafhankelijke organisatie te kunnen worden die de gemeente wilde. Muzerie was er klaar voor om de switch richting ‘cultuureducatie nieuwe stijl’ vanaf september 2013 te maken.

 

Adviesrapport Muzerie aangenomen

Het rapport ‘ Verbinden en verdiepen’ is in maart van dit jaar aangenomen door de raad, met een motie dat er een contra-expertise moest komen naar de beoogde organisatievorm en de hoeveelheid fte’s. Berenschot, het bureau dat door de gemeente is aangenomen om deze contra-expertise uit te voeren, lijkt vooral op basis van interviews met andere instellingen in de stad en beeldvorming over Muzerie in de stad te oordelen. Het oordeel van de scholen die al jaren naar tevredenheid cultuureducatie van Muzerie afnemen, komt nauwelijks aan bod, zegt de Muzerie.

Zorgen over continuïteit en kwaliteit

Zonder grondige onderbouwing geeft Berenschot  aan dat de beoogde makelaarsfunctie te klein is voor een zelfstandige organisatie en dat het ook kan worden ondergebracht bij een andere organisatie met “affiniteit met cultuureducatie”.  Dit miskent de noodzaak van de benodigde expertise, ervaring en het netwerk dat  cultuureducatie op de basisscholen en het voortgezet onderwijs tot nu toe tot een succes maakt, en nog erger, het brengt de continuïteit van cultuureducatie op de scholen in gevaar. De schoolbesturen in Zwolle hebben hun zorgen hierover al tijdens eerdere raadsvergaderingen laten blijken. Muzerie maakt zich ernstig zorgen over de voortgang en kwaliteit van haar zorgvuldig opgebouwde leerlijnen in het onderwijs en wil hierover in gesprek met de gemeente. Ook de voortgang van succesvolle projecten voor kinderen en jongeren zoals MIK, Hoor eens wat ik kan en Eigen Kracht is onzeker geworden.

 

Marijn Cornelis, directeurbestuurder van Muzerie: “Er is geen enkele garantie dat een andere organisatie dit ook echt goedkoper kan en wil én dit op deze termijn kan bewerkstelligen. Ook is er nog geen duidelijkheid over hoe de wethouder een eventuele fusie voor zich ziet en wat de voor- en nadelen en kosten daarvan zouden zijn. Muzerie stelt hoe dan ook het belang van cultuureducatie voorop en zal er alles aan doen om haar kennis niet verloren te laten gaan en op een goede manier cultuureducatie nieuwe stijl mogelijk te maken.”

 

Geen veranderingen in andere werkgebieden Muzerie

Deze procedure betreft de gemeente Zwolle. Voor de cultuureducatie en projecten die Muzerie verzorgt in haar overige werkgebied, in de gemeenten Hardenberg en Dalfsen, verandert er niets.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Wat een flauwekul-plan! De gemeente heeft beloofd om, mede naar aanleiding van de plannen met de huidige huisvesting van de bibliotheek aan de Diezerstraat, met een oplossing te komen die de bibliotheek in staat stelde zich verder te ontwikkelen. In plaats daarvan krijgen ze (als dit plan realiteit wordt) juist een molensteen om de nek. Geen kansen maar problemen: dit is een complete losse flodder van de politiek. >:(


  Maak melding

 2. En zo wordt de de cultuur voor Jan met de Pet nog verder de nek om gedraaid !
  Waardeloos en dat voor een “cultuurstad” dat Zwolle wil zijn…

  dus echt niet ! >:(>:(


  Maak melding

 3. Buitenlandertje, wat heeft zara met cultuureducatie te maken?

  Er staat niet dat het pand van de bibliotheek gebruikt gaat worden voor iets anders dan de zara;)


  Maak melding

 4. Indrukwekkend rapport. De Muzerie kan het per 2015 wel vergeten. De bieb kan het ook en is in de meeste wijken al aanwezig.


  Maak melding

 5. De bieb kan het ook……..? tuurlijk……..Maar waarom het wiel opnieuw uitvinden……
  Eerst de muzerie beloftes doen……dan de spelregels veranderen……dan een plan laten maken…..en het dan alsnog aan een ander gunnen…….fijne gemeente hebben we weer…….
  Ach subsidie intrekken en dan 70 man in de ww dat levert dus niet veel bezuiniging op……..


  Maak melding

 6. Wat een mal idee van de gemeente in navolging van Berenschot. Een metselaar en loodgieter werken beide in de bouw maar zijn niet uitwisselbaar.
  En dan vrees ik dat voor het bedrag dat Berenschot heeft gevangen voor dit rapport de Muzerie een jaar lang een medewerker had kunnen betalen.
  waardeloos.>:(


  Maak melding

 7. indrukwekkend rapport? tja als je de mensen interviewt voor het rapport die eigenlijk ook wel de job willen hebben…..krijg je al gauw een negatief advies……..had alle scholieren en cursisten geïnterviewd die al jaren met plezier workshops en cursussen hebben gevolgd bij de muzerie dan had je een heel positief rapport gekregen…….


  Maak melding

Reageer