Zelfredzaamheid burgers bij noodsituatie

Zwolle – Hoe is het gesteld met de zelfredzaamheid van burgers tijdens noodsituaties? En in hoeverre is het wenselijk dat burgers en bedrijven ondersteuning bieden aan professionele hulpverleningsdiensten? ‘Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid’, het onderzoeksrapport van onderzoekers van Windesheim, geeft antwoord op onder meer deze vragen. Het rapport is het resultaat van diverse onderzoeken in de gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe en wordt op vrijdag 24 mei 2013 gepresenteerd in de Brandweerkazerne van Zwolle.

windesheim_logo.gif 

Concluderen op basis van hun onderzoek dat burgers en bedrijven voor, tijdens en na noodsituaties een waardevolle rol kunnen vervullen. Want burgers zijn niet alleen slachtoffers, maar ook in staat om zichzelf, medeburgers en hulpverleners te helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat noodsituaties ontstaan en helpen bij eventuele nazorg. De conclusies zijn gebaseerd op onderzoek dat zich richtte op zowel burgers, professionals van hulpdiensten als leden van het lokaal openbaar bestuur. Ook werden verschillende proeven en projecten in de gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe bestudeerd en vele gesprekken gevoerd met burgemeesters uit de regio.

De overheid heeft een belangrijke taak om burgers voor te lichten over de risico’s die kleven aan zelfredzaamheid en met hen te spreken over verwachtingen, rolverdelingen, verantwoordelijkheden en handelingsmogelijkheden. Ook is het volgens de onderzoekers wat dat betreft belangrijk om de werkwijze van hulpdiensten zo faciliterend mogelijk te organiseren. Naast voldoende tijd om tot gewenste veranderingen te komen zijn sociale samenhang en netwerken belangrijke elementen om de samenwerking tussen overheid en burgers te verbeteren. Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid geeft een actueel en relevant beeld van zelfredzaamheid van burgers voor bestuurders, professionals en wetenschappers. De studie is uitgevoerd door het lectoraat Veiligheid en Sociale Cohesie van Windesheim in opdracht van de Veiligheidsregio IJsselland en werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Europees Sociaal Fonds. Het rapport wordt gepresenteerd tijdens de inspiratiedag Zelfredzaamheid van de Veiligheidsregio IJsselland die plaatsvindt in de brandweerkazerne aan de Marsweg 39 in Zwolle.

Artikel delen:

Reageer