Campagneweek ‘Ieder kind in een gezin!’

Zwolle – Kinderen die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen, verdienen bij voorkeur een plek in een vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of pleeg- of jeugdzorgboerderij. Dat is de centrale boodschap van de landelijke campagne ‘Ieder kind in een gezin!’, in de laatste week van mei. Een petitie met bijna 2000 steunverklaringen wordt overhandigd aan de wethouder jeugdbeleid van ongeveer vijftien gemeenten. Trias Jeugdhulp overhandigt de petitie op 27 mei aan wethouder Filip van As van Zwolle.

 

De overhandiging aan Zwolle vindt plaats op het stadhuis. Trias Jeugdhulp vraagt met de  actie aandacht voor de pakweg 20.000 kinderen die momenteel nog opgroeien in een tehuis. Ze roepen sleutelfiguren in politiek en zorg op hun beleid zo in te richten dat zo veel mogelijk uithuisgeplaatste kinderen een plek vinden in een alternatieve gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis, pleeg- of jeugdzorgboerderij. De campagne is primair gericht op gemeenten, omdat die door de decentralisatie van de jeugdzorg verantwoordelijk worden voor de zorg voor de jeugd, ook voor uithuisgeplaatste kinderen. Filip van As bezoekt ook een pleeggezin van Trias Jeugdhulp.

Steunverklaring

In  de afgelopen maanden hebben bijna 2000 personen die zijn betrokken bij de zorg voor de jeugd een steunverklaring getekend op de website van de Alliantie Kind in Gezin. De ondertekenaars zijn vrijwilligers, beleidsmakers, professionals en deskundigen die betrokken zijn bij de zorg voor de jeugd. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook wetenschappers, Tweede Kamerleden, wethouders Jeugd en de jongeren van JongWijs, een groep jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg.

 

Groeiende beweging
De campagne ‘Ieder kind in een gezin!’ is een van de activiteiten van de Alliantie Kind in Gezin om een omslag te bewerkstelligen in de zorg voor de jeugd, gericht op inhuisplaatsing. De steun voor de Alliantiedoelstelling groeit, gezien het toenemend aantal organisaties dat zich meldt als partner. De Alliantie is een landelijke beweging waarbij inmiddels 32 organisaties zijn aangesloten. Initiatiefnemers zijn Stichting Kinderpostzegels Nederland,  De Rudolphstichting, ’s Heeren Loo, Gezinshuis.com en het RC Maagdenhuis. Onlangs trad ook het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) toe als partner.

Artikel delen:

Reageer