Trias financieel gezond richting transitie

Zwolle – In aanloop naar de transitie en transformatie van de jeugdzorg heeft Trias Jeugdhulp in 2012 haar missie, visie en strategie opnieuw stevig en kritisch tegen het licht gehouden. Vrijwel tegelijkertijd is de structuur van de organisatie aangepast, met als voornaamste doel om sneller en adequater te kunnen opereren. logo_trias.jpg 

Ook zijn er nieuwe verbindingen gelegd met andere organisaties waaronder Stichting Gereformeerde Jeugdzorg; gemeenten kunnen straks afspraken maken met de combinatie Trias Jeugdhulp en de SGJ. Trias Jeugdhulp heeft het financiële jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van 855.000 euro en is financieel gezond en voorbereid op de toenemende risico’s voor de toekomst met de transitie naar gemeenten.

n 2012 hielp Trias Jeugdhulp met diverse vormen van (geïndiceerde) hulp bijna 1500 cliënten; 57 procent jongens en 43 procent meisjes. In 2012 zijn er ook 600 kinderen/jongeren succesvol geholpen (succesvol afgesloten hulpverleningstrajecten). Deze cijfers zijn exclusief de hulp die Trias biedt zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Hieronder vallen: gemeentelijke projecten, een aantal trajecten omgangbegeleiding en/of bemiddeling bij een echtscheiding en het 1000-jongerenplan. Daarmee komt het totaal aantal geholpen kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers op bijna 2000. 
 

Hulp aan 18+ stijgt 
Bijna de helft van de cliënten die Trias Jeugdhulp op indicatie helpt, zijn kinderen in de basisschoolleeftijd (5 tot en met 12 jaar): 46 procent. Het aandeel van de groep 0-4 is licht gestegen van 15 naar 17%, het aandeel van jongeren 13-17 jaar is licht gedaald 
(van 35% in 2011 naar 30% in 2012). De groep 18+ is gestegen van 2 naar 7%, via het 1000-jongerenplan helpen we steeds meer jongeren tot 27 jaar richting opleiding/werk en een stabiele woon- en leefsituatie. In 2012 had het 1000-jongerenplan 548 jongeren actief in begeleiding waarvan 364 in 2012 ook al actief aan het werk gingen.
Artikel delen:
Reacties 2

Reageer