Bevordering maatschappelijke participatie

Zwolle – Met een het opzetten en uitvoeren van een aantal projecten wil de gemeente Zwolle in 2013 in ieder geval 500 inwoners laten meedoen aan de samenleving.

Het gaat niet alleen om Zwollenaren met een uitkering, maar om alle inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen, om hun sociaal isolement, ziekte en/of armoede te doorbreken, of om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. In 2012 heeft deze inzet gelet tot het actief meedoen van 424 inwoners (doelstelling 400 personen).

In 2013 wil het college van burgemeester en wethouders 100 personen meer helpen. Hiervoor worden naast de reguliere middelen (langdurigheidstoeslag, sociale activiteiten van Stichting Meedoen voor kinderen, het Jeugdsportfonds e.a.) de volgende pilots in de wijken opgezet of krijgen ze een vervolg:
Van asiel naar werk: Vluchtelingenwerk helpt asielgerechtigde inburgeraars om hen binnen twee jaar economisch zelfredzaam te laten zijn. Hiervoor wordt naast taalbeheersing, gewerkt aan werkoriëntatie en beroepsontwikkeling en worden stageplaatsen aangeboden.
Taalcoach: dit jaar worden 65 taalkoppels gerealiseerd. De deelnemers leren de Nederlandse taal beter beheersen. Hierdoor verbeteren de kansen op de arbeidsmarkt.
Wijkleerbedrijf Diezerpoort: in Diezerpoort wordt een wijkleerbedrijf opgezet waar bewoners van de wijk aan de slag kunnen. Jongeren, herintreders en zij-instromers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier met een passende opleiding, stages en individuele begeleiding werkervaring opdoen. Het werkleerbedrijf komt hiermee tegemoet aan de vraag naar huishoudelijke en dienstverlenende, en zorg werkzaamheden in Diezerpoort.
Rozijwerk: De zorg aan jongeren met een meervoudige problematiek richt zich vooral op het bieden van zorg. In deze pilot gaat het bieden van zorg hand in hand met participatie gericht op werk.
Pilot Marslanden: Landstede heeft intensieve contacten met sportverenigingen en werkgevers op Marslanden. Minimaal 10 inwoners van Zwolle kunnen hier een re-integratietraject volgen. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud, schoonmaak- en tuinwerkzaamheden en administratief werk bij de verenigingen of werkgevers op Marslanden.
Naast deze pilots maken ook de Formulerenbrigade, het project Digisterker, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de uitvoering van het beleid Antillianen deel uit van de aanpak om meer mensen actief mee te laten doen of om belemmeringen weg te nemen.

Artikel delen:

Reageer