Themamiddag in het teken van kennismaken

Zwolle – Op 31 mei vindt in Doepark Nooterhof De Ontmoeting plaats, een themamiddag met workshops die in het teken staat van gelijkwaardigheid, ontmoeten en kennismaken. De middag wordt georganiseerd door cliënten van Frion en studenten van Landstede. De toegang tot het evenement, dat duurt van 12.30 uur tot 15.00 uur, is gratis.

Bijzonder is dat de cliënten van Frion en studenten van Landstede deze middag de leiding hebben. Samen organiseren zij het evenement. Ook de workshops worden gezamenlijk verzorgd en uitgevoerd. Voor beide groepen een leerrijke situatie: de cliënten ervaren hoe het is om samen te werken, waarbij hun inbreng leidend is en de studenten leren om te gaan met mensen die door hun beperking op een ander niveau denken en werken dan zijzelf. 

De Frion-deelnemers droegen allerlei ideeën aan, zoals een presentatie van een brandweerman en een ambulancechauffeur. Die komen dan ook vertellen over hun werk, waarbij ze een ziekenwagen en een brandweerwagen bij zich hebben. Enkele Frion-cliënten presenteren zelf een workshop, zoals het beschilderen van keramiek. Andere workshops gaan over het maken van cupcakes en zang en dans, waarbij Landstede-studenten de handen uit de mouwen steken.

Bezoekers kunnen drie van de negen verschillende workshops bijwonen. Voor sommige workshops wordt een kleine vergoeding gevraagd. De activiteit vindt plaats in het kader van het partnerschap tussen Frion en Landstede. Het gaat bij het partnerschap niet alleen om het creëren van opleidingsmogelijkheden voor studenten en deelnemers, maar ook om het uitwisselen van kennis, expertise en ervaring. Vanuit de partnerschappen komen leerwerkplaatsen tot stand, bieden Landstede-docenten trainingen en cursussen aan en verzorgen partners gastcolleges. Er komen vooral ook activiteiten tot stand vanuit een gezamenlijke inbreng van ideeën en er worden oplossingen aangedragen vanuit een ander gezichtsveld. Deze middag is daar een goed voorbeeld van.

Artikel delen:

Reageer