Beeldkwaliteitplan voor centrum Zwolle

Zwolle – Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt en vaak ook discussiepunt bij ontwikkelingen en projecten in en rond de binnenstad. Op dit moment ontbreekt een heldere omschrijving van de gewenste beeldkwaliteit in de binnenstad en de schil daar omheen. Daar komt binnenkort verandering in. Samen met de stad wil de gemeente een beeldkwaliteitplan opstellen voor het gebied binnen en direct buiten de stadsgracht. Het college heeft vandaag het procesvoorstel vastgesteld om te komen tot het beeldkwaliteitplan.

 

Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte en de gewenste materialisatie van het vastgoed. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wat is de huidige kwaliteit en hoe waarderen we die? Wat willen we behouden en wat kan anders? De beeldkwaliteit van de binnenstad is overwegend hoog maar kent ook verschillen. Er zijn kansen voor verbetering. Wethouder Gerrit Piek: “Door de ruimtelijke en cultuurhistorische beeldkwaliteit van de binnenstad en schil vast te leggen, geeft het plan niet alleen richting aan ruimtelijke ontwikkelingen, het dient tevens als inspiratiebron. Het vormt een samenhangend toetsingskader voor ontwikkelingsplannen. Nu en in de toekomst.”

Proces

De binnenstad en de schil zijn op te delen in verschillende deelgebieden. Ieder deelgebied kent zijn eigen karakter en sfeer wat betreft openbare ruimte, gebouwen en ruimtelijke structuren. Het beeldkwaliteitplan wijst deze deelgebieden aan en beschrijft de bijbehorende kenmerken. De gemeente wil samen met bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere geïnteresseerden de beeldkwaliteit voor de binnenstad en schil in kaart brengen. 

 

Dit gebeurt in een aantal stappen.

 

Stap 1: oriëntatie 

Op 17, 19 en 22 juni aanstaande organiseert de gemeente een viertal oriënterende stadswandelingen. Tijdens de wandelingen kunnen geïnteresseerden al wandelend door de binnenstad en de schil met elkaar en de gemeente van gedachten wisselen over de huidige beeldkwaliteit. Wat zien en ervaren we? Hoe waarderen we dit? 

 

Stap 2: benoemen deelgebieden

Op woensdag 26 juni aanstaande volgt een interactieve bijeenkomst waar met elkaar de verschillende deelgebieden in de binnenstad en de schil benoemd worden.  

 

Stap 3: beschrijven kenmerken per deelgebied

Vlak na de zomervakantie volgt een tweede interactieve bijeenkomst. Dit keer met als doel om de kenmerken per deelgebied (op hoofdlijnen) te beschrijven. Dit is meteen een voorzet voor de beeldkwaliteitseisen.

 

Stap 4/5: uitwerking & besluitvorming

Na consultatie van de raad, kan met alle input een concept-beeldkwaliteitplan gemaakt worden. Nadat dit is voorgelegd aan de stad, kunnen college en raad het beeldkwaliteitsplan als alles meezit begin volgend jaar vaststellen.

 

Meer informatie

 

Meer informatie over het beeldkwaliteitplan voor de binnenstad + schil is te vinden op: www.zwolle.nl/beeldkwaliteitbinnenstad. Hier is te lezen wanneer en waar de stadswandelingen plaatsvinden. Ook is achtergrondinformatie beschikbaar, waaronder het Bestemmingsplan, de Welstandsnota en een aantal cultuurhistorische onderzoeken. 

 

Debat Ruimtelijke Kwaliteit

De raad heeft enkele jaren geleden met de stad het Debat Ruimtelijke Kwaliteit gevoerd. Naar aanleiding hiervan is de Instrumentenwaaier opgesteld; een beschrijving van instrumenten die ingezet kunnen worden om de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te verbeteren. Uit het debat werd ook duidelijk dat er behoefte is aan een betere beschrijving van de gewenste kwaliteit van het gebied binnen en direct buiten de stadsgracht. Het beeldkwaliteitplan is hierop het antwoord. 

 

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

Het opstellen van het beeldkwaliteitplan is als actiepunt opgenomen in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. Gastvrijheid is de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. En dat is precies wat Zwolle met haar binnenstad voor ogen heeft. Zwolle heeft dan ook de ambitie dat het Zwolse stadshart in 2020 een bestendige plek heeft in de top tien van meest gastvrije steden.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Volgens mij is dat niet echt nodig.
  ’t lijkt trouwens wel of ’t over Ziggo gaat:
  “Op dit moment ontbreekt een heldere omschrijving van de gewenste beeldkwaliteit in de binnenstad en de schil daar omheen”.
  BEELDKWALITEIT? uh, sorry voor de caps.

  Ik las ook “De beeldkwaliteit van de binnenstad is overwegend hoog maar kent ook verschillen. Er zijn kansen voor verbetering”.

  Mijn idee bij dit alles is: doe geen vage dingen als ’t om euro’s gaat.
  En ‘beeldkwaliteit’ is uh, …
  Tsja, vaag of concreet ?  Maak melding

 2. waarschijnlijk is een aantal ambtenaren op cursus geweest, en niet bij terugkomst 14 dagen apart gezet.
  Prachtig kleren-van-de-keizer-verhaal.
  Beeldkwaliteitplan moet worden toegevoegd aan de bestemmingsplannen in het centrum (zo houdt men zich aan het werk), en de hamvraag is natuurlijk of dat ei op de Blijmarkt binnen het Beeldkwaliteitplan had gepast….


  Maak melding

 3. Dit beeldkwaliteitsplan lijkt mij een goede aanvulling op de welstandsnota. Vaak wordt dit dan ook een extra toetsingskader voor de welstand. Een beeldkwaliteitplan mag wettelijk niet aan een bestemmingsplan worden toegevoegd, aangezien het een te gedetailleerd plan betreft. Er wordt namelijk ook over de inrichting van de buitenruimte gesproken en niet over de massa’s en volumes, waar het BP zich op richt.
  Het lijkt mij erg interessant om hierin mee te kunnen praten en een goed initiatief van de gemeente!


  Maak melding

 4. Beeldkwaliteitplan:

  Hierin worden eisen en aanbevelingen verwerkt om de kwaliteit van het aangezicht van een bebouwd gebied te waarborgen. Zo staan er bijvoorbeeld eisen geformuleerd over de gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van (een gedeelte) van een stad of dorp. Ook kan er uitdrukkelijk een verband worden gelegd tussen de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de karakteristieken en kwaliteiten van een gebied. Een kenmerkend landschap of een historisch gegroeide bebouwingsstructuur die voor de regionale of lokale identiteit van een gebied belangrijk zijn, zijn voorbeelden van zo’n te beschermen karakteristiek.

  Een beeldkwaliteitsplan is hiermee een visuele aanvulling op het bestemmingsplan voor dit gebied. Een beeldkwaliteitsplan is echter niet per definitie juridisch bindend. Dit hangt af van de manier waarop de gemeente het plan in haar beleid heeft ingebed.  Maak melding

 5. @drama, Dat klopt, een Beelkwaliteitsplan moet eerst door de raad zijn vastgesteld om juridisch bindend te zijn. Anders dient dit slechts al leidraad, maar mogen er geen plannen op getoets worden.


  Maak melding

 6. Na vijftig jaar in mijn geboortestad teruggekeerd. Mijn boosheid van destijds (o.a. verwoesting door ‘Sloopstra’ en consorten) heeft plaatsgemaakt voor blijdschap en trots, want er is veel gerestaureerd en er zijn prachtige plekken ontstaan. Alleen, die ontsierende buitenkant van het winkelcentrum bij de Broeren, nota bene tegenover de stadsmuur! Wie bedenkt daar iets voor?


  Maak melding

Reageer