Nog altijd geen duidelijkheid over Kamperlijntje

Zwolle – Het onderzoek naar het toekomstige openbaar vervoer op de Kamperlijn is afgerond. In de studie zijn verschillende trein- en busvarianten met elkaar vergeleken op kosten/baten, vervoerskundige kwaliteiten en de effecten op de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied langs de lijn. Hieruit blijkt dat alle onderzochte varianten goed uitvoerbaar zijn en ook passen binnen de ambitie om de reizigers tussen Zwolle en Kampen van kwalitatief goed openbaar vervoer te voorzien.

 

De diverse alternatieven die onderzocht zijn richten zich op de mogelijkheden voor elektrificatie, het aantal halteplaatsen (Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren, Kampen-Oost), de frequentie (half uurs- of kwartiersdienst) en de inpassing in het gebied. Het onderzoek is een vervolg op de globale verkenning die in het najaar van 2012 is uitgevoerd nadat duidelijk werd dat de concessie voor de Kamperlijn, om een tram te laten rijden, niet gegund kon worden. Daarop zijn de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en ProRail een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer op de huidige spoorlijn tussen Zwolle en Kampen.

Nog geen voorkeursvariant

Met de resultaten uit het onderzoek hebben de colleges van de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen een goed beeld van de mogelijkheden. Voordat er een voorkeursvariant bepaald wordt, worden eerst Provinciale Staten en de raden op 5 juni bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek. De denkbeelden en vragen van Staten en raden dienen als input voor GS en B&W om later een besluit over de gewenste voorkeursvariant te nemen. Dit voorstel wordt naar verwachting komend najaar in de vergaderingen van PS en de raden besproken voor definitieve besluitvorming.  

 

De onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn te vinden op:www.regiotram.overijssel.nl.    

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Het oorspronkelijke idee voor de Hanzelijn liep via Station Kampen en dus ook het Kamperlijntje.
  Mede doordat er dan aan de westkant van Kampen met een nieuwe brug de IJssel gekruist moest worden, is die variant niet doorgegaan en zitten we nu met deze discussie.
  Er is in het verleden ook al geopperd om de lijn door te trekken naar Emmeloord. Zal de bijlage eens bekijken of dit nog steeds een optie is…


  Maak melding

 2. Naar Emmeloord. Geen gek idee. Moet je wel het Zwarte Meer oversteken. (is weer meer geld). En er was toch ook sprake van een tramlijntje door de binnenstad naar de Hessenpoort?


  Maak melding

 3. Station Kampen Zuid presteert onder de maat met 1.500 reizigers per dag, en het kamperlijntje lijkt het ook niet helemaal te doen… Daar er een bus rijdt tussen Kampen en Kampen Zuid die er 8 minuten over doet, lijkt het me geen onverstandig idee om het hele kamperlijntje op te heffen, financieel gezien. Mensen komen naar station Kampen, bus naar K-Zuid en daar verder reizen. Emotioneel en historisch gezien jammer, maar station Kampen Zuid zie ik nog niet zo snel gesloten worden.


  Maak melding

Reageer