Pabo Zwolle gaat samenwerken met Seminarium

Zwolle – Vanaf september zal het Seminarium voor Orthopedagogiek, onderdeel van de Hogeschool Utrecht, binnen de Katholieke Pabo Zwolle haar huisvesting vinden. Het Seminarium werkt landelijk en gaat de samenwerking aan met verschillende lerarenopleidingen in Nederland.

Het Seminarium en de KPZ slaan de handen ineen in het masteraanbod. De samenwerking moet resulteren in krachtenbundeling en uitwisseling van kennis, zodat dit de positionering van de Katholieke Pabo en het Seminarium voor Orthopedagogiek in het onderwijsaanbod in de regio ten goede komt.  Vanaf september biedt het Seminarium de masteropleiding Special Educational Needs (SEN) aan binnen Katholieke Pabo Zwolle. Deze opleidingsroute is voor studenten die aansluitend aan hun pabo-opleiding zich nog verder willen verdiepen in de speciale onderwijsbehoeften. Leraren en directies van scholen geven aan dat zij in toenemende mate te maken hebben met leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Deze leerlingen volgen onderwijs in zowel reguliere als speciale scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt de master Special Educational Needs aan in de voltijd en deeltijdvariant. Naast de samenwerking op het gebied van de master SEN zullen de KPZ en het Seminarium voor Orthopedagogiek in de komende tijd inhoudelijk gaan samenwerken op verschillende terreinen en elkaar hiermee versterken en aanvullen. De samenwerking moet leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Naast het aanbieden van de master SEN (Special Educational Needs) in de deeltijdvariant wordt komend schooljaar ook een voltijdvariant aangeboden.

Artikel delen:

Reageer