Chronische ziekte verdient serieuze aandacht

Zwolle – Kinderen met een chronische ziekte zoals astma krijgen heel vaak niet de zorg die ze zouden moeten krijgen. Ook wijken huisartsen op het gebied van astmazorg bij kinderen in groten getale af van hun eigen richtlijn. Dit zijn enkele conclusies die voortkomen uit het onderzoek van promovendus Ted Klok. Klok toont met zijn onderzoek aan dat met intensieve zorg een goede therapietrouw wel degelijk mogelijk is. Daarmee kunnen bijna alle kinderen met astma hun ziekte goed onder controle krijgen. Klok heeft zijn onderzoek gedaan op de Amalia kinderafdeling van de Isala klinieken te Zwolle. Hij promoveert op woensdag 12 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kinderen met astma die daar regelmatig klachten van hebben, krijgen volgens de landelijke astma-richtlijn het advies om dagelijks ontstekingsremmende medicijnen te gebruiken. Dit dagelijks gebruik van medicijnen is een belangrijk onderdeel van de behandeling van astma bij kinderen. Het advies van de arts om de medicijnen regelmatig te nemen wordt vaak niet gevolgd. Het is algemeen bekend dat deze zogeheten ‘therapietrouw’ bij kinderen met astma vaak slecht is. In het onderzoek van Ted Klok werd in een populatie kinderen met astma die intensieve astmazorg ontvangt echter een ongeëvenaarde hoge therapietrouw gevonden. De therapietrouw bij kinderen met astma op de Isala kinderpoli ligt aanzienlijk hoger (>80%) dan ooit eerder in de literatuur is beschreven (max 70%, gemiddeld 30-60%).

Met intensieve zorg is goede therapietrouw dus wel degelijk mogelijk en kan astma bij bijna alle kinderen goed onder controle gekregen worden. Veel kinderen met astma krijgen echter niet de zorg zoals ze die volgens de richtlijnen zouden moeten krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral het geval is bij de huisartsen Niet alleen in de Zwolse regio, maar ook elders in Nederland en in het buitenland, zo bleek uit andere onderzoeken.

‘De dokter kent zijn vak, maar ik ken mijn kind’. De belangrijkste reden waarom intensieve zorg nodig is om tot een goede therapietrouw te komen, is dus dat ouders van kinderen met een chronische ziekte zelf bepalen welke adviezen van de arts ze (willen) volgen. Hierbij laten ze zich leiden door hun eigen opvattingen over de ziekte en de behandeling. Voor ouders is dit de normaalste zaak van de wereld, zij kennen hun kind het beste en vinden dat zij het beste kunnen beoordelen wat hun kind nodig heeft. Artsen zijn zich hiervan vaak niet bewust, waardoor de noodzakelijke voorlichting en begeleiding ontbreekt. Daarmee is het succes van therapietrouw niet alleen afhankelijk van de patiënt, maar ook van de dokter.

Als mogelijke oplossing benadrukt Klok dat artsen zich meer gaan realiseren dat de behandeling van kinderen met een chronische ziekte veel succesvoller is als ouders intensief betrokken zijn bij het instellen van een behandeling. Die start van de behandeling zou vaker in het ziekenhuis kunnen plaats vinden als er een nog betere samenhang en afstemming tussen de huisartsen en kinderartsen komt. ‘Investeer in goede ketenzorg waarbij de focus ligt op gezondheidsbevordering en ziektepreventie door een optimale start van de behandeling van een ziekte die kinderen misschien wel levenslang hebben. Isala werkt daar graag aan mee aan, aldus Klok. Het onderzoek is uitgevoerd in de Isala klinieken en gefinancierd door het Longfonds (voorheen Astmafonds).

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het onderzoek van Ted Klok, dan kunt u terecht op www.tedklok.nl of contact met hem opnemen via contact@tedklok.nl

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Weblog Zwolle,
  Ik heb hier al eens vaker een bericht gelezen over ‘een onderzoek’,
  in de medische sfeer. Was ook een lang verhaal, uh: bericht,
  vanwege 1 onderzoek van een afstudeer-student geloof ik.

  ’t lijkt me goed als weblog Zwolle erbij zou vermelden:

  1 onderzoek is géén onderzoek.

  Zodat voor eenieder de relevantie van dergelijke berichten
  inzichtelijk is.  ⚠️ Meld

 2. Hanshanzeland, één onderzoek is een onderzoek. Er staat ook duidelijk in dat het conclusies betreffen uit één onderzoek van één promovendus. Relevant, volledig beschreven en glashelder dus.  ⚠️ Meld

 3. Hoi Mul,
  Je schreef “één onderzoek is een onderzoek”.
  Yep, niet voor niets staat 1 onderzoek bekend als
  Géén onderzoek.
  Citeer ff graag waar je uit concludeert : “Er staat ook duidelijk in dat het conclusies betreffen uit één onderzoek van één promovendus”.
  Volgens mij staat dat er helemaal niet.  ⚠️ Meld

 4. …uit het onderzoek van promovendus Ted Klok…

  Lijkt me inderdaad één onderzoek van één promovendus.

  Maar Hans, het is toch juist de bedoeling dat een promovendus iets onderzoekt wat nog niet onderzocht is? Of zie ik dat verkeerd?
  Een gekopieerd onderzoek zal toch nooit geaccepteerd worden?


  ⚠️ Meld

 5. Eén onderzoek is geen onderzoek, twee onderzoeken zijn een half onderzoek en drie onderzoeken zijn een Paasonderzoek. Je stelling is klopt niet, hansHanzeland. Een onderzoek is zo goed als de methode die de onderzoeker gebruikt heeft. Gaat om zaken als de omvang van de steekproef, omstandigheden waarinder het onderzoek plaatshad (uitsluiten dat het effect aan iets anders is te wijten), verificatiemogelijkheid, controlegroep etc. Een promotieonderzoek wordt begeleid door een promotor en moet verdedigd worden tegenover andere wetenschappers tijdens de promotie. De eisen zijn behoorlijk zwaar. Dat wil niet zeggen dat er niet weleens een misser doorheen glipt, maar door de bank genomen mag je ervan uitgaan dat de gegevens betrouwbaar zijn. Dat betekent dat de uitkomsten waardevol zijn voor verder onderzoek of voor aanpassing van bestaande praktijken (in dit geval dus een pleidooi voor intensieve zorg bij astmatherapie).


  ⚠️ Meld

 6. “Een onderzoek is zo goed als de methode die de onderzoeker gebruikt heeft. ” las ik. Idd, en dan moet het nog driemaal worden
  overgedaan, voordat het ‘relevant’ is.
  Ik las ook “door de bank genomen mag je ervan uitgaan dat de gegevens betrouwbaar zijn”, sorry. Ik denk dat “door de bank
  genomen”, de gegevens van zo’n onderzoekje irrelevant zijn.
  De gegevens van 1 onderzoekje zijn misschien wel ‘betrouwbaar’,
  maar conclusies.. Echt een brug te ver.
  Laat dat weten weblog Zwolle, bij vermelding van
  ‘onderzoekjes’.  ⚠️ Meld

 7. Waar je het vandaan haalt, weet ik niet hansHanzeland, maar het is domweg onjuist wat je zegt. Ook nogal suggestief om een promotie-onderzoek als “onderzoekje” te bestempelen.


  ⚠️ Meld

 8. In het onderzoek van Ted Klok werd in een populatie kinderen met astma die intensieve astmazorg ontvangt echter een ongeëvenaarde hoge therapietrouw gevonden.

  Hoe trap je een open deur in?


  ⚠️ Meld

 9. Hanshanzeland, in de eerste alinea is e.e.a. te lezen waaruit dat blijkt.
  😉

  Wat betreft mijn reactie, waar het me om gaat is dat weblogzwolle een vrijwillige organisatie is die verslag legt van zaken die er in Zwolle gebeuren. Dat is wat zij hier hebben gedaan. Wanneer ik wetenschappelijke huzarenstukjes verlang, dan lees ik liever een vakblad of wetenschappelijk blad. Daarin vindt je het type journalistiek waarvan je een kritische noot, of contextbeschrijving aangaande een onderzoek mag verwachten. Eventueel zelfs aangevuld met resultaten van meerdere relevante onderzoeken. Weblogzwolle geeft slechts verslag van algemene lokale aangelegenheden, met daarbij daarin de ruimte inhoudelijk over een artikel te discussieren. Het artikel voldoet aan die beschrijving en ik vind het interessant om te lezen. Wil ik het naadje van de kous, dan zoek ik elders. Of, in dit geval, dan stel ik een vraag aan Ted klok.


  ⚠️ Meld

Reageer