Werkgevers werken aan bereikbaarheid

Zwolle – Elf werkgevers en publiekstrekkers uit de regio Zwolle realiseren de komende periode  aantrekkelijke reisalternatieven voor hun werknemers, bezoekers en studenten. Dat blijkt uit het overleg dat minister Schultz van Haegen  vandaag heeft gehad met de elf koplopers die onder de noemer Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad de gastvrijheid en bereikbaarheid van de regio willen vergroten. Aansluitend op het bezoek van minister Schultz van Haegen bood Deltion symbolisch een eerste reisalternatief in de vorm van een fiets aan aan Joey Boon, student en voorzitter van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle.

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd maandag 3 juni ontvangen door gedeputeerde Gerrit Jan Kok van de provincie Overijssel, wethouder René de Heer van gemeente Zwolle en wethouder Pieter Treep van gemeente Kampen op het Deltion College in Zwolle. Tijdens dit bezoek heeft de minister kennisgemaakt met een compleet elftal van regionale werkgevers en publiekstrekkers, zogenaamde koplopers, die zich inspannen om de gastvrijheid en bereikbaarheid te vergroten. De koplopers zijn wehkamp.nl, Museum de Fundatie, Deltion College, provincie Overijssel, gemeenten Kampen en Zwolle, Citycentrum Zwolle, Isala Klinieken, Achmea, IJsselhallen Zwolle en PEC Zwolle.

Reisalternatieven om uit de spits te blijven

De koplopers hebben aan de minister concrete maatregelen  gepresenteerd die zij zelf of met elkaar gaan realiseren.  Deze maatregelen zijn reisalternatieven voor reizigers om uit de spits te blijven en slimmer te kunnen reizen. Gedurende de presentatie werden ondermeer genoemd: het verbeteren van de looproute tussen de binnenstad en de IJsselhallen en het kennisdelen op het gebied van Het Nieuwe Werken bij werkgevers.

Voorzitter Bert Beun van het Deltion College: “Ondersteund door het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad werken wij aan het realiseren van een fietspendel naar het station voor studenten en een proef met het verschuiven van lestijden. Met deze maatregelen willen we de stroom studenten beter spreiden over de dag én beter aansluiten bij behoeften van studenten.” 

Blij met betrokkenheid

Na het gesprek met de koplopers vertelde de minister dat ze blij is met de betrokkenheid van de werkgevers en publiekstrekkers. “ De koplopers in de regio Zwolle Kampen laten zien dat werkgevers en publiekstrekkers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de regio. Zij hebben namelijk een grote invloed op het reisgedrag van hun werknemers, bezoekers en studenten. Wat mij verder opvalt is de concreetheid van de maatregelen. Het gaat echt om op maat gesneden oplossingen waar de reiziger en de regio van kunnen profiteren.” 

Doorgaan tot eind 2014

Gedeputeerde Gerrit Jan Kok, portefeuillehouder mobiliteit in Overijssel, gaat nu samen met de koplopers onder leiding van wehkamp.nl,  tot eind 2014 aan de slag met het uitvoeren van de verschillende acties.  “Met deze maatregelen bieden wij onze forenzen, studenten, scholieren en bezoekers goede alternatieven om op een ander tijdstip of op een andere manier te reizen. De resultaten delen we ook met andere werkgevers en publiekstrekkers, zodat deze groep ook daadwerkelijk geprikkeld wordt om het voortouw te nemen om de gastvrijheid en de bereikbaarheid in deze regio verder te verbeteren.” 

Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op platform Beter Benutten. Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad ziet bereikbaarheid van de regio als belangrijke voorwaarde voor gastvrijheid, zeker met de drukte tijdens de spits op knelpunten in en rondom Zwolle. Binnen Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het regionale bedrijfsleven samen.

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.