Windesheimstudent meer tevreden over studie

Zwolle – Studenten van Windesheim zijn meer tevreden over hun opleiding dan vorig jaar. Ruim 7 op de 10 studenten (71%) geeft aan tevreden te zijn over zijn studie, tegen 67% vorig jaar. Ook zou 72% de opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag bekend zijn gemaakt.

 

Ondanks een hogere score op de algemene tevredenheid, hebben studenten de NSE op verschillende onderdelen kritischer ingevuld. Over zaken als studiebegeleiding, stage en opleiding, praktijkonderzoek en informatievoorziening en studiefaciliteiten zijn ze minder te spreken dan in 2012. Tevredener dan hbo-gemiddelde. Net als het voorgaande jaar zijn Windesheimstudenten meer tevreden over hun opleiding dan studenten van andere hogescholen (71% tegenover 68% landelijk). Windesheim scoort ook hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde op onder meer de inhoud van hun opleiding, docenten, loopbaanvoorbereiding, toetsing, groepsgrootte, studierooster en studiebegeleiding.

2013: hoge respons

De NSE 2013 op Windesheim liep van half januari tot eind maart. Bijna de helft van de Windesheimstudenten – 43% in Zwolle en 47% in Flevoland – heeft de NSE in deze periode ingevuld. Een hele mooie score; hoger dan de gemiddelde landelijke respons én een fikse stijging ten opzichte van de vorige jaren.

 

Waarom is de NSE belangrijk?

De NSE brengt verbeterpunten aan het licht waarmee opleidingen aan de slag kunnen. Alle hbo- en wo-studenten wordt in dit jaarlijkse onderzoek hun mening gevraagd over o.a. studie-inhoud, werkvormen, docenten en studeerbaarheid. De resultaten bieden een belangrijk handvat om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Want wie kan er beter oordelen over opleidingen en onderwijsinstellingen dan de studenten zelf? Hun antwoorden leveren ook belangrijke input voor o.a. de HBO keuzegids en de Studiekeuzegids van Elsevier.

 

Over de NSE

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Opgezet door de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO vertegenwoordigt de stichting het hele hoger onderwijs. Onderzoeksbureau Intomart GfK voert het onderzoek uit.

Artikel delen: