De Isala Klinieken test nieuw monitoringsysteem

Vandaag kondigde Medtronic, Inc (NYSE:MDT) de Europese lancering van een nieuw hartmonitoringsysteem aan. Met deze introductie zet Medtronic een belangrijke stap voor de toekomst van de medische technologie. Met het CareLink®-systeem, bestaande uit een netwerk, monitor en software, kunnen patiënten met een risico op hartaandoeningen elektronische gegevens rechtstreeks van hun geïmplanteerde hartapparaat  doorsturen naar hun arts. Met behulp van dit systeem kan de arts dus controleonderzoeken uitvoeren zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen.

 

In Europa overlijden jaarlijks ongeveer 500.000 patiënten aan een plotselinge hartstilstand die in de meeste gevallen door hartritmestoornissen (aritmieën) wordt veroorzaakt. Een dergelijke hartritmestoornis is het gevolg van een hartaandoening, waardoor het hart te snel (ventriculaire tachycardie), te langzaam (bradycardie) of onregelmatig snel (ventriculaire fibrillatie) gaat kloppen. Een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) is een medisch apparaat dat in de borststreek wordt geïmplanteerd, en waarop een aantal geleidingsdraden zijn aangesloten die zich in het hart bevinden. Dit systeem geeft indien nodig therapieën af om gevaarlijke ventriculaire aritmieën die kunnen leiden tot plotselinge hartdood, te stoppen.  In Europa zijn er ongeveer 2 miljoen hartpatiënten die qua klachten in aanmerking komen voor een ICD2. Aangezien er is aangetoond dat ICD’s in 98% van de gevallen waarbij een therapie wordt afgegeven, hun levensreddende werking effectief3 verrichten, zouden er heel wat levens kunnen worden gered met een ICD. De Isala Klinieken in Zwolle is één van de twee ziekenhuizen in Nederland waar dit nieuwe monitoringsysteem wordt getest door hartpatiënten en artsen.

Dr. Peter Paul Delnoy, cardioloog Isala klinieken Zwolle: “Het gebruik van CareLink betekent voor patiënten met een ICD een vooruitgang in de zorg en kan gezien worden als een belangrijke vooruitgang in de controle en begeleiding van deze patiëntengroep. ICD patiënten worden momenteel 2 tot 4 maal per jaar in het ziekenhuis op afspraak gecontroleerd. Met deze “controles op afstand” kan dit geschieden vanuit de thuissituatie. Ook tussentijdse controles bij klachten kunnen probleemloos worden ingelast op initiatief van de patiënt. Uit onze eerste ervaringen met CareLink blijkt dat de verkregen gegevens betrouwbaar kunnen worden doorgestuurd. De patiënten waardering voor deze vorm van controleren is groot aangezien het een zeer gerustellend gevoel geeft.” 

Tot nu toe moesten patiënten met een ICD 4 maal per jaar voor een gepland bezoek naar het ziekenhuis, en mogelijk ook voor een aantal ongeplande bezoeken in kritiekere situaties. Met de kleine en gemakkelijk te vervoeren CareLink-monitor kunnen patiënten nu thuis, op het werk of op reis in verbinding blijven met hun arts, waardoor ze minder vaak naar het ziekenhuis moeten. 

“De introductie van CareLink is een belangrijke mijlpaal in de totale zorg rondom hartaandoeningen, en betekent een belangrijke vooruitgang voor de continue zorgverlening aan patiënten met implanteerbare apparaten,” voegt Dr. Lieselot van Erven, cardioloog Leids Universitair Medisch Centrum toe. “Volgens patiënten met een ICD hebben regelmatige ziekenhuisbezoeken een negatieve invloed op hun werkzekerheid, op de mogelijkheid om op vakantie te gaan en zelfs op de tijd die wordt doorgebracht met het gezin. Met deze controlemogelijkheid op afstand houden patiënten meer vitale tijd over waardoor  hun levenskwaliteit verbetert, en het systeem biedt de patiënt meer keuzes en flexibiliteit. Het is ook een geruststelling voor patiënten dat ze op elk moment met een enkel telefoontje een deskundige om hulp kunnen vragen.” 

Het CareLink-netwerk biedt ook voordelen voor artsen. Dankzij de follow-up of afstand kunnen artsen informatie over een patiënt snel en grondig onderzoeken en alleen wanneer het nodig is follow-up-afspraken vastleggen. Hierdoor komt er extra tijd vrij voor patiënten met ernstigere aandoeningen, wat de medische doeltreffendheid en het algemene patiëntenmanagement ten goede komt. Het CareLink-systeem kan ook bijdragen tot het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuis- en Eerste Hulp-bezoeken. Verder is het  CareLink-netwerk van Medtronic het eerste en enige systeem waarmee vochtophoping in de longen kan worden gemonitord en gemeld, door middel van de OptiVol®-vochtgehaltecontrolefunctie van Medtronic die beschikbaar is bij alle huidige ICD’s van Medtronic, en waarmee ziekenhuisopnames bij hartfalenpatiënten mogelijk kan worden voorkomen. 

“Door deze vernieuwende technologie kan het bereik van de cardiovasculaire patiëntenzorg worden uitgebreid tot buiten de ziekenhuismuren en ontdekken artsen een volledig nieuwe behandelmethode met de mogelijkheid om de totale zorg rondom chronische aandoeningen doeltreffender te maken met betere resultaten voor de patiënt,” aldus Rob de Vroet, Business Manager CRDM. “Bovendien levert het CareLink-systeem enorm veel gemak voor patiënten en artsen en biedt het patiënten zekerheid en gemoedsrust wat betreft hun geïmplanteerde apparaat. De introductie van het CareLink-netwerk van Medtronic is echt een baanbrekende combinatie van geneeskunde en technologie.”

 

Artikel delen:

Reageer