Historische erfelementen opknappen met subsidie

Zwolle – In het IJsseldelta-gebied van de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle kunnen eigenaren van erven dit jaar met behulp van de regeling Streekeigen Huis en Erf IJsseldelta, cultuurhistorische elementen opknappen en streekeigen beplanting plaatsen op hun erf. Een kenmerkende dakrand aan de boerderij, een vervallen bakhuisje, een oude waterput, een hooiberg die zijn functie is verloren en daarmee ook zijn glans, zijn van die elementen die het waard kunnen zijn opgeknapt te worden. Maar ook de sterappeltjes en de juttepeer in de hoogstamboomgaard bepaalden eeuwen lang het aanzicht van het erf. Eigenaren kunnen met de regeling bijdragen aan een meer streekeigen, fraai erf en landschap.

Vroeger lag de inrichting van een erf min of meer vast. Veel bebouwing en beplanting hadden een praktisch nut. Daardoor ontstonden bepaalde kenmerken die je alleen in bepaalde streken zag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waterputten, kippenhokken, bakhuisjes en hooibergen maar ook aan de Saksische boerderijen met ervoor de leilindes op terpen tegen het hoge water, de boomgaard naast de boerderij. Deze elementen maken de streek aan de monding van de IJssel onderscheidend van de rest van Nederland. Het is belangrijk dat deze kenmerken behouden blijven, aangezien we hier allemaal van genieten.

De regeling Streekeigen Huis en Erf IJsseldelta is een samenwerking tussen de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle, Landschap Overijssel en de Monumentenwacht en wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel. De uitvoering moet in 2013 plaats vinden.

Na aanmelding neemt een adviseur van de Stichting Monumentenwacht of Landschap Overijssel contact met de eigenaar op en stelt samen met hem/haar een verbeteringsplan op voor het erf. Verder kan de adviseur helpen bij het beoordelen van de (offertes van) aannemers en kan de adviseur het werk helpen begeleiden. De eigenaar kan zelf de opdracht aan een aannemer verstrekken. Na uitvoering en controle ontvangt hij of zij het subsidiebedrag. De precieze voorwaarden staan op de websites van de gemeenten en Landschap Overijssel.

Erfeigenaren kunnen voor aanmelding en meer informatie contact opnemen met Femke Wolthaus van landschap Overijssel 0528-408 408 of mail: Femke.wolthaus@landschapoverijssel.nl

Artikel delen:

Reageer