Gemeenten verdiepen zich in 1000-jongerenplan

Zwolle – Trias Jeugdhulp houdt vrijdag 14 juni van 16.00-18.00 uur bij Traffic Support aan de Loggerweg 7 in Zwolle een bijeenkomst over de werkzame factoren van het 1000-jongerenplan.*

Op het programma staat een presentatie die dieper ingaat op de onderzoeksresultaten van Praktikon*, die onderstrepen dat de hulpvorm een onmisbare schakel is tussen kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt. De jongeren van het 1000-jongerenplan komen veelal niet in aanmerking voor reguliere re-integratietrajecten vanwege hun problematiek;
ze zijn ‘te moeilijk’. Het 1000-jongerenplan weet ze toch naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De provincie Overijssel ondersteunt het 1000 jongerenplan. Gedeputeerde Bert Boerman van Jeugdzorg benadrukt de kracht van het project voor jongeren en werkgevers en hoopt dat gemeenten deze aanpak op haar merites willen beoordelen nu zij straks verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor de verhalen uit de praktijk van werkgevers, jongeren, ouders, onderwijs, gemeenten en de begeleiders van Trias Jeugdhulp. Deelnemers aan de bijeenkomst zijn: bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten en provincie, werkgevers, jongeren van het 1000-jongerenplan, ouders, onderwijs, instellingen waarmee Trias Jeugdhulp samenwerkt.

Artikel delen: