Verkeersscenario houdt regio Zwolle bereikbaar

Zwolle – De gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat werken de komende jaren samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Zwolle en de regio. Bij de werkzaamheden streven de overheden ernaar de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en de stad Zwolle en regio bereikbaar te houden. In deze omgeving vinden in drie weekenden in juni diverse wegwerkzaamheden en een zomerevenement plaats. Een totale verkeerscenario zorgt voor optimale doorstroming van het drukke verkeer in en rond Zwolle in weekenden van 14 tot en met 17 juni, van 21 tot en met 24 juni en van 28 juni tot en met 1 juli.  

 

Het verkeersscenario bevat een pakket van omleidingen die ingezet kunnen worden tijdens de wegwerkzaamheden en evenementen. Met het regionale verkeersmodel is een aantal quick scan gemaakt om de veranderende verkeerstromen inzichtelijk te maken. Mede op basis van deze quick scans worden omleidingenroutes op elkaar afgestemd om duidelijke informatie aan de weggebruikers te geven bij gelijktijdige of volgtijdelijke projecten. Dit geldt zowel voor de fiets als de auto. Om regionaal verkeer te informeren worden regionale regelscenario’s ingezet. Het verkeer wordt op zo groot mogelijke afstand al verwezen naar alternatieve routes, waarbij doorgaand verkeer over de buitenring wordt gestuurd. Bij de start van werkzaamheden worden indien nodig verkeersregelaars ingezet. Het verkeersscenario werkt met vaste omleidingen, met behulp van vaste verkeersborden en DRIP’s. Het is daarom van belang dat de weggebruikers de aanwijzingen op de borden volgen.

N35

Rijkswaterstaat voert in de weekenden van 14 tot en met 17 juni en van 21 juni tot en met 24 juni onderhoudswerkzaamheden uit aan N35 tussen Zwolle en Heino. De hoofdrijbaan van de N35 wordt tussen de kruisingen N757/Koelmanstraat bij Wythmen en Dalfserweg bij Heino afgesloten. De afsluitingen duren van vrijdagavond om 22.00 uur tot maandagochtend om 05.00 uur. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Op kruispunten waar de afsluitingen beginnen en eindigen wordt het verkeer geregeld met verkeersregelaars. 

 

Katerdijk

De gemeente Zwolle voert in de weekenden van 14 tot en met 17 juni, van 21 juni tot en met 24 juni en van 28 juni tot en met 1 juli afrondende werkzaamheden uit aan de Katerdijk. Overdag en ’s nachts voert de gemeente op en rond de Katerdijk diverse werkzaamheden uit samen met Rijkswaterstaat en het waterschap Groot-Salland. Door de werkzaamheden aan de weg, het dijklichaam, de toerit van de A28 en de riolering te combineren, kan de gemeente de reconstructie van de Katerdijk met beperkte overlast voor het verkeer afronden. In een korte periode op donderdag 13 juni om 22.00 uur wordt de oprit A28 richting Amersfoort als eerste afgesloten voor het verkeer vanwege de werkzaamheden op deze oprit. De afrit richting de Katerdijk blijft bereikbaar. De algehele wegafsluiting van de Katerdijk en de op- en afrit A28 in de genoemde drie weekenden, start van vrijdagavond om 20.00 uur en duurt tot en met maandagochtend om 06.00 uur. 

 

Weteringbrug (Leo Majorlaan)

De gemeente Zwolle voert van 10 juni tot en met 19 juli onderhoudswerkzaamheden uit aan de Weteringbrug gelegen in de Leo Majorlaan. De Weteringbrug is de gehele periode voor al het verkeer afgesloten vanwege asfalteringsactiviteiten en de aanleg van een voetgangerstunnel die verbinding gaat maken tussen Park de Wezenlanden en de Nooterhof. De lokale omleiding loopt via bedrijventerrein Marslanden en via Wethouder Alferinkweg – Luttenbergstraat – Hanekamp – Wipstrikkerallee v.v.. De verwachte hinder voor het verkeer is beperkt. 

 

RTL viert zomer

Op 15 juni van 13.30 tot 23.00 uur vindt evenement ‘RTL viert zomer’ in Park de Wezenlanden waar ongeveer 15.000 bezoekers worden verwacht. Er wordt geen extra verkeershinder verwacht. Verkeersregelaars zijn ter hoogte van het park aanwezig om de doorstroom van het doorgaande verkeer te waarborgen en de bezoekers aan het muzikale evenement veilig toegang te bieden naar het park. Er worden geen extra verkeersmaatregelen getroffen.

Artikel delen: