Windesheim krijgt opleidingen van NHL

Zwolle – NHL Hogeschool en Windesheim hebben afgesproken dat de theologieopleidingen (Leeuwarden) en PTH-technische lerarenopleidingen (Groningen) van de NHL per 1 september 2013 worden overgedragen aan Windesheim in Zwolle.

Op 11 juni hebben de beide Colleges van Bestuur daartoe een overeenkomst ondertekend. Met de overdracht willen beide partijen de kwaliteit en continuïteit van deze kleine opleidingen op lange termijn waarborgen. Daarbij zullen de overgedragen opleidingen worden verplaatst naar Zwolle. Windesheim verzorgt zowel de technische lerarenopleidingen als de theologieopleidingen al langer en speelt landelijk gezien een rol van betekenis. Eerder maakten de theologieopleidingen van de NHL-vestiging in Enschede al de overstap naar Windesheim.

Harry Frantzen, directeur van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim is blij met de overdracht. ‘Door het bundelen van onze krachten is er voldoende basis gelegd voor het behoud van deze opleidingen en dat is belangrijk voor Noord- en Oost-Nederland.’ Volgens collegevoorzitter van de NHL, Willem Smink heeft het hoger onderwijs een maatschappelijke rol in het aanbieden van een breed onderwijsaanbod. ‘We zien dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door de overdracht van de technische lerarenopleidingen en theologieopleidingen naar Windesheim wordt het voortbestaan en de kwaliteit ook voor de toekomst geborgd.’

Momenteel volgen 45 studenten een theologieopleiding aan de NHL, verdeeld over de bacheloropleidingen Godsdienst-Pastoraal Werk, de tweedegraads opleiding Leraar Godsdienst en de master Leraar Godsdienst. Aan de technische lerarenopleidingen van de NHL studeren in totaal 67 studenten, verdeeld over de lerarenopleidingen Bouwkunde, Bouwtechniek, Elektrotechniek, Mechanische Techniek, Motorvoertuigentechniek en Werktuigbouwkunde.

Docenten en studenten van de opleidingen zijn inmiddels geïnformeerd. De huidige studenten die de opleidingen vervolgen, doen dat vanaf september onder de vlag van Windesheim. Bij afronding van hun studie ontvangen zij het getuigschrift van Windesheim. Op dit moment bespreken beide hogescholen hoe de overgang voor de studenten zo soepel mogelijk kan verlopen. Ook vinden er gesprekken plaats met een klein aantal medewerkers van de NHL over het vervolgen van hun loopbaan bij Windesheim. De overdracht en verplaatsing liggen ter goedkeuring voor bij de minister en de centrale medezeggenschapsorganen van beide hogescholen.

Artikel delen: