Start aanleg fietsrotonde in de zomer

Zwolle – In de zomerperiode start de gemeente Zwolle met de aanleg van de fietsrotonde bij de huidige fietsoversteek Philosofenallee – Vondelkade. De planning van de werkzaamheden is eind deze maand bekend. 

Voor iedereen die geïnteresseerd is, organiseert de gemeente Zwolle op 17 juni aanstaande een informatieavond over de fietsrotonde en de werkzaamheden. De informatieavond vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat 10B Zwolle. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voert de gemeente een groot deel van de werkzaamheden in de zomervakantie uit. De definitieve planning is eind deze maand bekend. Duidelijk is al wel dat vanaf 29 juli tot en met eind augustus de deel van de Wipstrikkerlallee en de Vechtsstraat tussen de rotonde met de Hanekamp en de kruising met de Rhijnvis Feithlaan afgesloten is voor alle verkeer inclusief voetgangers. Weggebruikers worden via borden omgeleid.

Knelpunt 

De belangrijkste fietsroute vanuit Berkum en Wipstrik richting de binnenstad volgt de Vondelkade en de Philosofenallee. Bij de Wipstrikkeralllee – Vechtstraat kruist deze de Zwolse binnenring. Fietsers moeten hier lang wachten en voelen zich onveilig. In samenwerking met verschillende lokale belangengroepen zoals wijkvereniging, scholen, politie, VVN en Fietsersbond en experts is gezocht naar een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert. De fietsrotonde beantwoordt volgens de meeste betrokkenen hier aan. Het alternatief is een meer traditionele oplossing waar de fietsoversteek op een drempel in de voorrang over het kruispunt heen gaat. Deze past echter minder in het beeld van de Zwolse binnenring. 
Nieuw in Nederland 
De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel. Hierdoor blijft de hoofdfietsroute een autoluwe (fiets)straat, wordt de doorstroming van de fiets sterk verbeterd en wordt de binnenring minimaal verstoord. De fietsrotonde zorgt er voor dat fietsers veiliger en sneller kunnen oversteken. Automobilisten die gebruik maken van de Zwolse binnenring kennen het principe van fietsers die voorrang hebben op een rotonde. Omdat deze wat kleinere fietsrotonde dezelfde inrichting heeft, zal de weggebruiker weten welk gedrag er verwacht wordt. 
Heroverweging 
De aanleg van de rotonde start later dan aanvankelijk gepland. Enerzijds komt dit doordat de gemeente Zwolle vanwege de bezuinigingen begin dit jaar haar projecten moest heroverwegen. Anderzijds moest het ontwerp van de rotonde zelf worden heroverwogen. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zwolle (VVN) diende in augustus 2012 een zienswijze in op het ontwerp. Hun voornaamste bezwaar lag in het feit dat nu de automobilist de fietsers geconcentreerd op één punt ontmoet. Terwijl op een rotonde dit uit elkaar getrokken wordt waardoor er meer potentiële ongevallenlocaties ontstaan.
 
De gemeente is van mening dat dit niet uitzonderlijk is, dit geldt immers voor alle rotondes. Bovendien wordt de verkeersveiligheid vergroot doordat automobilisten slecht op één fietsstroom tegelijk hoeven te letten. Op de fietsrotonde wordt de verkeerssituatie voorspelbaarder voor alle weggebruikers. 
Verkeersonderzoek 
Voor de stad Zwolle, maar ook voor andere steden in Nederland is het monitoren van deze nieuwe kruispuntvorm van belang. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de rotonde die ge- bruikt kan worden bij de toepassing van fietsrotondes op andere locaties in Zwolle en in andere steden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en na de realisatie vindt gedurende een jaar op verschillende momenten verkeersonderzoek plaats. 
Provincie Overijssel 
De Philosofenallee is, in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG; subsidie provincie) een fietsstraat geworden. Het verbeteren van de fietsoversteek tussen de Philosofenallee en de Vondelkade maakt onderdeel uit van dit project. 
Artikel delen:
Reacties 21
 1. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

  Ik verwacht (ik zou bijna zeggen voorspel) dat met name in de spits er weinig verandert aan de situatie. Auto’s die de stad uit gaan zullen voor de huidige rotonde vaak moeten wachten waardoor er een aaneengesloten rij auto’s erachter komt te staan. Veel automobilisten houden geen rekening met de regel dat je een kruising vrij moeten laten. Zij zullen gewoon bumpertjebumpertje blijven rijden en als een schaap achter de auto voor zich blijven rijden waarbij ze ook dwars op het fietspad van de fietsrotonde stil zullen blijven staan waardoor fietsers alsnog moeten wachten op het autoverkeer.


  ⚠️ Meld

 2. stomme plaats voor een rotonde>:(>:(>:(, maar de oversteek overzichtelijker, geef de fietsers van mijn part voorrang, maar de oversteek plek als verhoging in de weg maar geen rotonde op die plek


  ⚠️ Meld

 3. Bericht door terstal, op 12 juni 2013 om 23:31
  De Fietsersbond was eerst tegen, en nu kennelijk voor? Wat heeft hun mening doen veranderen?

  Misschien een kleine donatie ?

  De gemeente drukt zijn plannen toch wel door. maar het is zoals eerder gezegd

  Bericht door WFvN, op 12 juni 2013 om 23:18
  Veel automobilisten houden geen rekening met de regel dat je een kruising vrij moeten laten. Zij zullen gewoon bumpertjebumpertje blijven rijden en als een schaap achter de auto voor zich blijven rijden waarbij ze ook dwars op het fietspad van de fietsrotonde stil zullen blijven staan waardoor fietsers alsnog moeten wachten op het autoverkeer.  ⚠️ Meld

 4. Waar het gaat om verkeer en wegen kiest Zwolle blijkbaar consequent voor zo moeilijk en duur mogelijk. Liefst op een manier waarvan het ernstig de vraag is of het werkt. Waarschijnljk de hobby van en ambtenaar die te veel vrijheid krijgt om Zwols belastinggeld over de balk te smijten. Na de kruising stationslaan-Roelenweg en het “prachtige” kruispunt bij het dominicanenklooster nu dan een vage fietsrotonde ipv een gewone goed werkende verhoogde fietsoversteek. Dit wordt vast de zoveelste mislukking op de binnenring. Maar goed, als het geld op deze manier wordt verspilt hoeft de gemeente niet naar oplossingen van inwoners te luisteren, daar is dan geen geld meer voor.


  ⚠️ Meld

 5. De gemeente dacht te leren van een andere situatie….. Dobbe, Aa-landen, waar ze de boel gereconstrueerd hebben maar waarvan toen al werd gezegd ‘leg er nou een rotonde aan’. Dat hebben ze dus later toch maar gedaan. Nu hebben ze misschien wel gedacht ‘laten we er een rotonde neerleggen, dan hebben we die eerste stap overgeslagen’ 😛

  Maar goed, we zullen zien.

  Verhoogd fietspad lijkt in eerste instantie wel mooi maar ik denk dat ook dat niet gaat werken. De doorgaande fietsroute betreft 2 wegen die niet recht tegenover elkaar liggen.

  Willen ze dit mooi laten werken, dan zou ik haast zeggen: extra brug in het verlengde van de Rhijnvis Feithlaan naar de Filosofenallee. En dan kan je tussen Filosofenallee en de Vondelkade een mooi verhoogd fietspad neerleggen die in de voorrang is. (blijf je nog altijd wel zitten met die schapen achter het stuur die rustig dwars op het fietspad stil blijven staan)  ⚠️ Meld

 6. bij het park de weezenlanden naar de nooterhof maken ze voor voetgangers een tunnel in de weg, dan kan dat hier toch ook voor de fietsers die recht door moeten?


  ⚠️ Meld

 7. Welke ambtenaar gaat daar elke dag op de fiets voorbij?
  Alsof het verkeer op deze plek al niet elke dag vaststaat.
  Weer een opstakel erbij.


  ⚠️ Meld

 8. @ikke

  Volgens mij is het de bedoeling niet dat daar elke dag verkeer vast staat. Volgens mij hoort het grootste deel van dat verkeer een eind verderop te rijden op die enorm brede weg die onlangs zo mooi is aangepakt (Ceintuurbaan).
  Massaal via kleine weggetjes rijden is geen goed idee, daar heeft een ambtenaar niets mee te maken maar elke automobilist wel.


  ⚠️ Meld

 9. NB: ik kom daar ook langs (niet vaak overigens), daar niet van, ook ik maak me wat dat betreft schuldig. Maar klagen over een obstakel extra vind ik vreemd.


  ⚠️ Meld

 10. @ WFvN,
  Het kan wel niet de bedoeling zijn maar het is wel een gegeven.
  Fieters krijgen op de rotonde voorrang. Dus wel een obstakel.


  ⚠️ Meld

 11. @ikke
  Eens dat het voor auto’s een extra obstakel wordt. Maar zoals ik al aangaf: het is niet de bedoeling dat er veel auto’s langs die route gaan.


  ⚠️ Meld

 12. ik ben niet van de civiele techniek maar toch:
  daar waar de R.Feithlaan uitkomt bij de Nieuwe Vecht plaats je een damwand, en leg je een stuk van dat water droog, richting Berkum, tot bijv. 150 meter na de Vechtbrug. Daar plaats je ook een damwand, et voila! een fietstunnel.
  Dit consult is gratis.;)


  ⚠️ Meld

Reageer