Bewonersdag stadstuin ‘Het Verre Oosten’

Zwolle – Op zondag 23 juni a.s. organiseert stadstuin Het Verre Oosten ’s middags feestelijke activiteiten in de ‘achtertuin’ van de derde flat aan de Pieter Steynstraat. Er zijn buitenspelen te doen voor de hele familie, zoals hoefijzerwerpen, tangram en mikado. Ook is er akoestische muziek en er is gratis soep, broodjes, koffie, thee en limonade.

De groep wijkbewoners, die deze vrolijke bewonersdag op poten heeft gezet, maakt deel uit van de werkgroep Stadstuin Het Verre Oosten.De groep wil met deze actie bekendheid geven aan de ideeën, die er zijn, om op de groenstrook achter de Pieter Steynstraat een stadstuin te vestigen. De stadstuin moet een ontmoetingsplek worden voor mensen uit de buurt. Een zitplek voor hen, die geen tuin hebben. Het moet een plek worden, waar kinderen leren hoe hun eten groeit. Een eetbare siertuin, gemaakt voor en door iedereen. Een tuin waaraan alle wijkbewoners kunnen meewerken.

De werkgroep wil dat het idee door de hele buurt wordt gedragen. Daarom wordt er op de bewonersdag voorlichting gegeven over de plannen. Ook biedt die dag ruimte aan de buurtbewoners om hun ideeën, vragen en opmerkingen te spuien.

Zo’n duizend flyers zijn er de afgelopen week in de wijk verspreid om de buurt te attenderen op de bewonersdag. Bij de uitnodigingen zijn zakjes met zaad gevoegd, die de wijkbewoners moeten meenemen naar de feestelijke informatiemiddag. Met dat zaad wordt dan namelijk iets leuks gedaan in de stadstuin.

De bewonersdag wordt 23 juni gehouden op de groenstrook achter de Pieter Steynstraatflat met de huisnummers 193-275. Het feest is van 14:00 tot 17:00 uur. Voor meer informatie kunt u mailen met st.hetverreoosten@gmail.com

Artikel delen: