Centres of Expertise officieel van start

Zwolle – Maandag zijn twee Overijsselse Centres of Expertise officieel van start gegaan: TechYourFuture, het Centre of Expertise TechniekOnderwijs, en TechForFuture, het Centre of Expertise High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Oost. Theo Rietkerk (gedeputeerde Provincie Overijssel) overhandigde op innovatieve wijze een cheque aan Wim Boomkamp (Saxion), Albert Cornelissen (Windesheim) en Ed Brinksma (Universiteit Twente).

Deze kennisinstellingen geven gezamenlijk inhoud aan de Centres. Op de cheque werd door het gebruik van hitte “drie miljoen euro” zichtbaar, het bedrag dat de Provincie Overijssel bijdraagt. De overheid streeft voor de negen topsectoren naar een betere aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Daarom worden in Nederland Centres of Expertise opgericht. Theo Rietkerk: “Overijssel is de kraamkamer van innovaties met een wereldwijde uitstraling. Die innovatiemotor heeft een continue stroom van jonge, creatieve en up to date opgeleide professionals nodig. De centres zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de regionale  economie”. In de centres werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen. De centres moeten uitgroeien tot (inter)nationale kenniscentra. Daarbij is de samenwerking met het regionale bedrijfsleven van groot belang.

De komende drie jaar wordt er in totaal veertien miljoen geïnvesteerd. Naast de bijdrage van drie miljoen van de Provincie Overijssel, draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zes miljoen bij. De overige financiering gebeurt door de onderwijsinstellingen. Daarnaast zal het regionale bedrijfsleven een substantiële bijdrage leveren door onder andere menskracht, apparatuur, machines en laboratoria ter beschikking te stellen. Saxion en Windesheim zetten in op de toekomst van technologische innovaties door het gezamenlijk oprichten van TechForFuture. HTSM is één van de negen topsectoren en een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De ontwikkelde kennis komt ten goede van het onderwijs en de regio. Het doel van TechForFuture is het versterken van de innovatiekracht van de regio op het gebied van HTSM ten behoeve van economische en maatschappelijke thema’s en het versterken van kenniseconomie van Nederland. Een florerende technieksector kan niet bestaan zonder voldoende goed opgeleide technici. TechYourFuture richt zich daarom op versterking van het bèta- en techniekonderwijs aan jongeren van 2 tot 22 jaar. Doel is de keuze voor techniekopleidingen onder jongeren van 25% nu naar 40% in 2020 te verhogen. TechYourFuture is een initiatief van Saxion, Windesheim en Universiteit Twente. De Centre opereren niet geïsoleerd. De Human Capital Agenda’s van de Topsectoren, het Masterplan Bèta en Technologie, het kabinetsbeleid Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek, het economisch beleid van de provincie en de innovatieagenda van het regionaal bedrijfsleven bepalen in de grote mate de invulling van beide Centres.

Artikel delen: