Boekpresentatie ABC Participatief Jongerenwerk

Zwolle – Met trots presenteert Travers Welzijn dinsdagmiddag 25 juni het boek ‘ ABC Participatief Jongerenwerk’ in jongerencentrum Level Z, Stadshagen. Het boek is bedoeld voor iedereen die de wens heeft jongeren actief en op een hoog niveau te laten participeren, zodat ze sociaal maatschappelijke competenties ontwikkelen.

Er is een duidelijke omslag zichtbaar van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat. Er wordt in de toekomst meer van de zelf- en samenredzaamheid van burgers verwacht en er wordt een stuk verantwoordelijkheid terug gegeven. De rol van welzijnsorganisaties is burgers, dus ook jongeren, hiertoe in staat te stellen en dit proces te begeleiden. ABC geeft heldere en praktische handvatten om hieraan vorm gegeven.


Passend bij het gedachtengoed van ABC is deze methode ontwikkeld in de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk van Travers Welzijn. De jongerenwerkers en de jongeren van Level Z hebben de ABC methode ontwikkeld en vormgegeven en presenteren dit met een feestelijke boekpresentatie in het jongerencentrum.

Artikel delen: