De Boog en TAK-oost samen sportief op weg

Zwolle – De afgelopen jaren zien we dat steeds meer doelgroepen de weg naar sportpark Marslanden weten te vinden. Naast Jongeren en volwassenen, ook gehandicapten, mensen die revalideren en ook ouderen die het sportpark en de aanwezige faciliteiten gebruiken om te bewegen, te sporten of er samen komen. Zo zijn er fitnessgroepen voor en van senioren en is een groep "Koersballers" actief.

Dit effect heeft zich versterkt door de samenwerking van de verenigingen en de ondersteuning van Sportservice Zwolle en – Overijssel, waardoor het sportpark dagelijks beschikbaar is en verschillende doelgroepen uitgenodigd en professioneel begeleid kunnen worden. Scholen maken hier dagelijks gebruik van, zowel basis-. als voorgezet- als middelbaar beroepsonderwijs. Maar ook ouderen zijn een groeiende actieve groep die we weten te bereiken.

Op dinsdag 18 juni 2013 kwam praktijkonderwijs de Boog en TAK-Oost met ongeveer 80 leerlingen naar het sportpark gelegen aan de rand van de Pierik. De scholen zullen in de toekomst gezamenlijk verder gaan. Met deze insteek warenzijn er enkele sportieve activiteiten georganiseerd met het doel dat de leerlingen elkaar beter leren kennen. Samenwerking, kennismaking en gezelligheid waren de thema’s. OutSport had een programma Bootcamp opgezet, waarbij de leerlingen intensief en op heldere wijze werden begeleidt. Ook Rugbyclub Zwolle heeft leuke activiteiten uitgezet waarbij de leerlingen zowel kennis maken met elkaar als de sport.

“Voor OutSport was het ook een kennismaking, maar dan voornamelijk met het sportpark. Al enige tijd is het idee er om meer samen te werken met elkaar en dit is één van de eerste resultaten. Door samen te werken trachten zij meer sportactiviteiten te realiseren, zodat sporten en bewegen voor iedereen en altijd mogelijk is” zegt Ian Mol, verenigingsmanager Sportpark Marslanden . Komende maanden hebben de sportverenigingen zomerstop en zijn de velden in onderhoud. Des ondanks zijn er nog diverse activiteiten die georganiseerd worden voor VO-scholen, hiervoor wordt uitgeweken naar omliggende locaties. Ook geïnteresseerd in wat Sportpark Marslanden voor u kan beteken? Mail naar info@sportparkmarslanden.nl

Artikel delen: