Zomermaanden Autisme Sportief

Zwolle – Stichting Autisme Sportief organiseert in de zomermaanden juli en augustus een doorlopend programma gericht op een sportieve en gezonde levensstijl. Vanaf maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus zal de sportstimuleringsorganisatie zich nog meer richten op sporten en bewegen in combinatie met gezond eten. Zo zal er naast het vaste bewegings aanbod o.a. bestaande uit kanovaren, mountainbiken, paardrijden en klimmen ook getraind worden voor de Berkum Salverdaloop op 27 augustus. Tevens worden jongeren in het kader van werken aan zelfredzaamheid ondersteund bij het maken van een gezonde maaltijd.

4engelsemijlen.jpg 

Veel kinderen en jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis krijgen antipsychotica toegediend. Door de wetenschap is vastgesteld dat het gebruik van antipsychotica de revelatie van het zogenaamde metaboolsyndroom verhoogt. Het metaboolsyndroom is een combinatie van hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en overgewicht. Antipsychotica blijken de sterkste invloed op het ontstaan van gewichtstoename. Een grote groep kinderen en jong volwassenen binnen deze doelgroep heeft al last van overgewicht.

autismesportief.jpg

autismesportief_2.jpg 

 
Voor een ieder, maar met name voor personen met een autisme spectrum stoornis, is het van belang te worden begrepen. Wanneer de desbetreffende persoon in een veilig pedagogisch sportklimaat vertoeft, waarbij duidelijk rekening wordt gehouden met de benodigde kaders, kan mee gesport worden met reguliere sportverenigingen en -clubs. Om hiertoe te komen wordt een programma aangeboden waarin de jongeren worden voorbereid op sport en bewegen binnen reguliere sportscholen en -verenigingen.

De organisatie van twee volle zomermaanden op locaties in Zwolle e.o. dragen hier voor een belangrijk deel aan bij. Niet alleen kan hier beweegaanbod worden geboden, ook biedt het de mogelijkheid voor ouders om dit te ervaren zodat alle betrokken direct de voortgang kunnen meemaken. Ook andere activiteiten, zoals kookworkshops zullen hier worden gefaciliteerd. Op deze wijze kan sport een positieve bijdrage leveren tot zelfredzaamheid en integratie in de maatschappij, maar ook op het (preventief) tegengaan van overgewicht bij jongeren met een autisme spectrum stoornis.

Vanaf 1 juli start stichting Autisme Sportief tot en met 31 augustus met de sport en gezonde levensstijl ondersteuning . Een groep kinderen en jong volwassenen met Autisme gaan zowel individueel maar ook gezamenlijk en begeleid sporten, bewegen en koken. Deze begeleiding ligt in handen van medewerkers van Stichting Autisme sportief. Het begeleidingsteam schept een veilig en vertrouwd klimaat voor de kinderen en jongeren om ze een ultieme en succesvolle ervaring te laten beleven.

De stichting heeft de missie om het perspectief en de kwaliteit van leven van mensen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving te vergroten door begeleiding met sport als begeleidingsmiddel ter ondersteuning op weg naar zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl.

Momenteel zijn er 16 kinderen en jong volwassenen ingeschreven. Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij omdat stichting Autisme Sportief werkt met kleine groepen om zodoende de deelnemers extra persoonlijke aandacht te kunnen garanderen. Wil je ook meedoen? Er is nog (beperkt) plaats voor deelname. Meld je aan via info@autismesportief.nl Neem voor meer informatie contact op met Joyce van Vliet info@autismesportief.nl)

Artikel delen: