KPZ en schoolbesturen starten Vierslagleren²

Zwolle – De krappe arbeidsmarkt voor startende leraren inspireerde Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot een wel heel innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leraren creëren, zittende leraren professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs verbeteren – dat kan allemaal met het project Vierslagleren² waaronder de KPZ en zes schoolbesturen uit Noordoost en Midden-Nederland op 7 juni hun handtekening zetten.
 
De huidige arbeidsmarkt is slecht voor startende leraren, constateerden Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en een aantal samenwerkende schoolbesturen. “Maar wij willen geen generatie talentvolle leraren verloren laten gaan,” vertelt Anne Looijenga, manager van het Centrum voor Ontwikkeling van de KPZ en initiatiefnemer van de stichting Vierslagleren². “Dit is een unieke mogelijkheid voor onze getalenteerde studenten om hun kwaliteiten in de praktijk te brengen.” Studerende starter vervangt studerende senior “In het project Vierslagleren² volgen 21 senior leraren de tweejarige masteropleiding Leren en Innoveren aan de KPZ”, licht Looijenga toe. “Iedere week besteden zij een dag aan hun studie en een dag aan een ontwikkelingstraject, – vernieuwing of onderwijsverbetering op hun school. Deze twee dagen voor de klas worden zij vervangen door een startende leraar, afgestudeerd aan de KPZ, die dezelfde masteropleiding volgt. De startende en senior leraar werken samen met het team van de school aan een tweejarig schoolontwikkelingstraject.” Vierslagleren² start op 1 september 2013. De startende leraren komen voor een periode van twee jaar in dienst bij de stichting Vierslagleren² en worden gedetacheerd op één van de deelnemende scholen.

“Met Vierslagleren² willen we vier slagen slaan,” aldus Looijenga, “professionalisering en duurzame inzet van 42 leraren basisonderwijs met de opleiding Master Leren en Innoveren, creëren van vacatureruimte voor getalenteerde startende leraren, leren van en met elkaar in en tussen scholen en effectieve verbeteringen in het onderwijs gericht op taal, rekenen, opbrengstgericht werken of passend onderwijs.
Voor het project kregen de KPZ en de schoolbesturen steun van verschillende organisaties Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van OCW en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en financiële middelen uit bestaande regelingen. Looijenga: “We zijn er trots op dat we op deze manier samen van een arbeidsmarktprobleem een innovatieve investering in de toekomst hebben gemaakt.”
Vierslagleren² is een initiatief van Katholieke Pabo Zwolle in samenwerking met de schoolbesturen Stichting Op Kop, Leerplein055, Mijnplein, Aves, Stichting Proo en SKOFV en mogelijk dankzij de hulp van onderwijsvakbonden AOb en CNVO, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van OCW en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.
Artikel delen:

Reageer