Deltion ondersteunt toeristische ondernemers

Zwolle – Op woensdag 26 juni ondertekenen het Deltion College en de toeristische sector van WaterReijk Weerribben Wieden een samenwerkingsconvenant. In WaterReijk Weerribben Wieden werken toeristische ondernemers, natuurbeheerders en de gemeente Steenwijkerland samen om het toerisme verder te ontwikkelen.

Studenten van het Deltion College gaan hierbij helpen door concrete opdrachten vanuit de sector uit te voeren. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer het ontwikkelen van arrangementen voor de havens in WaterReijk Weerribben Wieden en het  opstellen van een draaiboek voor het idee ‘Natuurlijk Dineren’, dat onlangs een waarderingssubsidie van de provincie Overijssel ontving. De bedoeling hierbij is dat de onderzoekende blik van jonge, ambitieuze studenten leidt tot vernieuwende ideeën die snel en tegen lage kosten uitgevoerd kunnen worden. De studenten werken bij de WaterReijk Academie, opgericht ten behoeve van de samenwerking en gevestigd in het Ondernemershuis in Steenwijk. Vanuit deze locatie kunnen ze de opdrachten op een professionele manier werven en uitvoeren. Daarnaast bieden de opdrachten voor de studenten de mogelijkheid om datgene wat op school is geleerd direct in de praktijk brengen. Ook kunnen ze werken aan de organisatie van hun eigen minionderneming. De studenten worden ondersteund en begeleid door een projectleider vanuit het Deltion College en een medewerker van WaterReijk Marketing.

 

Artikel delen: