Veel steun voor SP-senator Yildirim

Tientallen mensen hebben inmiddels een digitale handtekening gezet op de nieuwe website van de omstreden SP-senator Yildirim uit Zwolle.

Met de handtekening zeggen ze Yildirim te steunen in z’n standpunten. De actie is gestart door medestanders van de senator die de partij van binnenuit willen veranderen. Yildirim ligt overhoop met het bestuur, omdat die vindt dat hij geen recht heeft op een zetel in de Eerste Kamer, ondanks voorkeurstemmen uit Overijssel.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Is hij nu nog steeds niet weg? Hij heeft geen steun van zijn collega’s, staat dus alleen. Hoe wil hij nu nog opkomen voor de SP standpunten als niemand van je partij nog met je wil samenwerken. Of gaat dit allemaal om geld? (links praten en rechts vullen?)


  ⚠️ Meld

 2. En hij gaat ook niet, volgens het ANP ;D

  Yildirim wil senaatszetel houden
  Dinsdag, 10 juli 2007 / 15:34

  Eerste Kamerlid D??zg??n Yildirim is niet van plan zijn zetel af te staan aan de SP. Hij heeft dat dinsdag laten doorschemeren op zijn weblog. Yildirim werd met voorkeurstemmen in de senaat gekozen. Bestuur en partijraad van de SP willen echter dat hij zijn zetel opgeeft, omdat er een afspraak is dat bij senaatsverkiezingen niet wordt afgeweken van de offici?«le kandidatenlijst.

  Op zijn weblog bestrijdt Yildirim dit. Hij blijft erbij ,,dat het landelijk bestuur geen beroep had moeten doen op het teruggeven van de zetel” omdat hier niets over is opgenomen in de SP-statuten. Volgens hem wil het SP-bestuur ,,achteraf en ten onrechte het resultaat van de verkiezing terugdraaien”.

  Yildirim zal zijn besluit donderdag officieel bekendmaken tijdens een persconferentie in Zwolle. Algemeen secretaris Hans van Heijningen van de SP wil nog niet op de mededelingen van Yildirim vooruilopen. ,,Als hij zijn persconferentie heeft gegeven, zal ik contact met hem opnemen.” Yildirim kan eventueel nog in beroep gaan tegen het besluit van de partijraad.


  ⚠️ Meld

 3. Weblog Yildirim:

  Beste mensen,

  Bedankt voor al je bijdragen op dit discussiethema betreft de Eerste Kamerzetel.

  Ook na deze discussie blijf ik van mening dat ik in mijn recht sta en dat het landelijk bestuur geen beroep had moeten doen op het teruggeven van de zetel mede vanwege de volgende redenen;

  – Ik werd voorgedragen door het landelijk bestuur;
  – Vooraf zijn de kandidaten op de lijst niet gevraagd of zij afstand willen doen van de zetel, mochten zij met voorkeur gekozen worden;
  – De statenleden zijn vooraf niet gevraagd om op de nummers 1 tot 11 van de kieslijst te stemmen. Er was geen enkele andere instructie gegeven, dan dat zij op de SP moesten stemmen. Dit terwijl er een speciale cursus voor statenleden werd gegeven (van 4 dagen), waarin alle aspecten van het statenlidmaatschap de revue passeerden.
  – In de statuten van de SP is niets opgenomen over het omgaan met voorkeurstemmen, ook niet als het gaat om â??˽getrapte’ verkiezingen, zoals voor de Eerste Kamer. Ook in de notulen van vergaderingen van het partijbestuur is hierover niets opgenomen;
  – Er wordt beweert dat er een afspraak zou zijn gemaakt met de kandidaten. Er is geen enkele afspraak, behalve het willekeurig toepassen van artikel 15.2 in de statuten van de SP. Dit artikel is ervoor bedoeld om, wanneer iemand de afdrachtregeling niet nakomt, de Nederlandse Wet heeft overtreden of na verloop van tijd totaal ongeschikt blijkt voor de functie, de zetel te kunnen terugvragen;
  – Artikel 15.2 geldt voor alle kandidaten en personen in een volksvertegenwoordigende functie. In dit geval wordt het artikel ten onrechte gebruikt tegen mijn benoeming, want ik was nog niet eens met het werk begonnen;
  – De SP heeft tot nu toe geen actie ondernomen om de Nederlandse Kieswet te hervormen en/of openlijk geageerd tegen de mogelijkheid van het uitbrengen van voorkeurstemmen. Overigens dit laatste is hoogstwaarschijnlijk in strijd met de huidige wetgeving;
  – Voorafgaand aan de besluitvorming in de Partijraad van 23 juni was reeds bekend dat er drie voorstellen op tafel lagen. Het Partijbestuur gaf, bij monde van Hans van Heijningen aan, dat zij alleen hun eigen voorstel wilden agenderen en rondsturen aan de partijraadleden. Tevens gaf hij aan geen ondersteuning te willen bieden bij het rondsturen van de andere twee voorstellen en dat zij ook de adressen van de Partijraadleden niet vrij wilden geven om de andere voorstellen onder de aandacht van de afdelingen te brengen. Het ondemocratische gehalte van deze werkwijze van het partijbestuur is de hoofdreden dat ik tot op heden de zetel nog niet heb teruggegeven. Want:
  – Er is voorafgaand aan de Partijraad wel een afspraak gemaakt tussen Hans van Heijningen, Tiny Kox en mijzelf, waarin is afgesproken dat ik mijn voorstel kon voorleggen aan de Partijraad. Deze afspraak is door Hans van Heijningen per email aan mij bevestigd. In die afspraak zijn Hans van Heijningen en Tiny Kox ook akkoord gegaan met mijn benoeming in de Eerste Kamer. Tijdens de Partijraad zowel als naar de pers werd dit vervolgens ontkend;
  – De discussie in de Partijraadvergadering stond onder zware invloed van verschillende Kamerleden die in dienst zijn van het Partijbestuur en vanwege andere functies ook stemgerechtigd zijn (waarmee zich de vreemde situatie voordoet dat leden uit het Partijraad zichzelf moeten controleren).

  Kortom: voorafgaand aan de verkiezingen kon nergens worden nagelezen wat de wensen van het partijbestuur waren ten opzichte van de Eerste Kamerverkiezingen. Nu wil het Partijbestuur achteraf en ten onrechte het resultaat van de verkiezing terugdraaien, wat op basis van de Nederlandse Kieswet is genomen. Dat heeft en zal veel schade veroorzaken voor de partij, de leden en de kiezers in het bijzonder. Ik roep het Partijbestuur op om deze historische fout te herzien. Een beter Nederland begint bij jezelf!  ⚠️ Meld

 4. Vandaag op Geenstijl.nl, met mooie verMAOde feauteau:

  SP maakt partijblad monddood

  De zuivering binnen de SP in de kwestie Yildirim gaat gestadig verder. Even snel het verhaal. Het Overijsselse Statenlid Duzgun Yildirim werd begin juni met voorkeurstemmen in de Eerste Kamer gekozen. Maar omdat Jan Marijnissen zijn lijstje favoriete kamerleden al in maart had ingeleverd had Duzgun vette pech. Inleveren die zetel. Resultaat was herrie in de Socialistische tent. Heel de afdeling Zwolle over de zeik. Opstappende bestuursleden en alom kritiek op de partijtop. Vandaar dat hoofdredacteur Elma Verhey van het partijblad Tribune de tijd rijp vond voor een ronkend artikel (PDF) over het gebrek aan democratische gehalte binnen de partij. Niet zo handig. Sinds afgelopen vrijdag is mevrouw namelijk op werkvakantie naar de Goelag. Op last van het partijbestuur greppels graven bij -50 graden. Uiteraard zonder opgaaf van reden. Schandalige censuur zegt u? Wel nee. Staat gewoon in artikeltje 58 van het partijreglement. Mondige Elma is gewoon een VIJAND VAN HET VOLK!


  ⚠️ Meld

Reageer