Boek over sociale competenties voor kinderen

Zwolle – Travers presenteerde woensdag met trots het boek ‘Samen doen is samen groeien’ in Doepark Nooterhof. Genodigden maakten kennis met het groepsgericht werken aan sociale competenties voor kinderen van 4-12 jaar. Er waren deze middag twee workshops; ‘Kijken naar kinderen’ door de opleiding Pedagogiek van het Windesheim en ‘Met schudei en schaar, komt groeien voor elkaar’ door de vakleidster muziek van Doomijn.

 

26-06-2013_presentatie_boek-samen_doen_is_samen_groeien-nooterhof_02.jpg 

 

Het boek is ontwikkeld door medewerkers van de kinderopvang en het welzijnswerk van Travers in Zwolle. Zij werken al jaren met deze methode en zijn ervan overtuigd dat niet alleen pedagogisch medewerkers en kinderwerkers, maar ook alle anderen die met groepen kinderen werken veel plezier kunnen hebben van ‘Samen doen is samen groeien’. Door te werken aan sociale competenties geef je kinderen voor later een basis om een ‘leuk en betrokken mens in de groep’ te worden. Met als uitgangspunt dat je niet alleen je eigen belang dient, maar je ook inzet voor elkaar en de omgeving. Zo zorg je er voor dat iedereen zo goed mogelijk in onze samenleving kan meedoen. Door het groepsproces structureel te volgen kun je snel ingrijpen daar waar verhoudingen verstoord zijn en kinderen elkaar bijvoorbeeld pesten.

 

26-06-2013_presentatie_boek-samen_doen_is_samen_groeien-nooterhof_04.jpg 

 

26-06-2013_presentatie_boek-samen_doen_is_samen_groeien-nooterhof_03.jpg 

 

Via Lees verder meer nieuws en foto’s… 

Deel uitmaken van verschillende groepen is essentieel bij het aanleren van sociale competenties. Het gezin, de groep of klas, de sportvereniging, de buitenschoolse opvang, de scouting, de muziekles, de straat, al die groepen en clubjes spelen een belangrijke rol in het leven van een kind.

 

26-06-2013_presentatie_boek-samen_doen_is_samen_groeien-nooterhof_01.jpg 

 

Werken met groepen kinderen is een dynamisch gebeuren. De methode ‘Samen doen is samen groeien’ helpt begeleiders om kinderen groepsgericht, te laten groeien in hun sociale competenties. Bovendien is het met ‘Samen doen is samen groeien’ voor begeleiders leuker en zinvoller om met de groep te werken, de sfeer wordt beter en de kinderen voelen zich veilig en prettiger.

 

Kijk voor meer informatie op www.samendoenissamengroeien.nl

 

Artikel delen: