Actueel inzicht in dijken en overstromingsrisico’s

Zwolle – Het mogelijke rampverloop bij overstromingen is sterk afhankelijk van de locatie van een dijkdoorbraak. Het is echter moeilijk te voorspellen of, waar en wanneer de dijk precies doorbreekt. Het Waterschap Groot Salland ontwikkelde met HKV LIJN IN WATER, Fugro en Deltares daarom een systeem dat digitaal en visueel informatie geeft over de sterkte van een dijk, overstromingsrisico’s en de mogelijke gevolgen hiervan. Dijkgraaf Herman Dijk nam het systeem officieel in gebruik. 

 

dijkring.jpg 

 

Het ontwikkelde systeem ook van toepassing op Zwolle. Het systeem geeft informatie over de sterkte van dijken, overstromingsrisico’s en de mogelijke gevolgen voor dijkring 10. Dijkring 10 is het gebied tussen Zwolle, IJsselmuiden en Genemuiden (zie afbeelding). Maar een klein deel van het noordwesten van Zwolle (Westenholte, Stadshagen) valt in dat gebied. Waterschap Groot Salland deed binnen het programma Flood Control 2015 mee aan de pilot (proef) SUCCESS (Safety Under Control Civil Engineering Support System) die werd toegepast op dijkring 10 in Mastenbroek. Het ontwikkelde systeem is hier het resultaat van. Met één druk op de knop laat het systeem zien hoe veilig het achter de dijken is.

Het systeem combineert gegevens uit verschillende bronnen en computermodellen. Informatie over belastingen (metingen en voorspellingen van waterstanden, windsnelheden en –richtingen en golven) en informatie over de waterkering (zoals de ligging van de kering en de opbouw van de dijk) vormen de basis om de dijksterkte te berekenen en worden gecombineerd met actuele veldwaarnemingen. Al deze gegevens zijn nu realtime en 24 uur per dag online beschikbaar.

 

Dagelijks werk en crisissituaties

Actueel inzicht in de status van een dijk, op elk moment. Dat is de meerwaarde van het systeem. Het waterschap gebruikt het systeem voor het dagelijks werk. Inzicht in de sterkte van de waterkering maakt het mogelijk het beheer en onderhoud te optimaliseren. Tijdens crisissituaties wordt de actuele belasting van een dijk vertaald naar een sterkte en een overstromingskans voor de dijkring. Zo kan het waterschap tijdig de juiste preventieve maatregelen nemen, om bijvoorbeeld een dijk tijdelijk te versterken wanneer het hoogwater is. Ook voor partners in de Veiligheidsregio is dit van grote waarde. 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Met één druk op de knop laat het systeem zien hoe veilig het achter de dijken is.

    Ik betaal ook Waterschapslasten, kan ik dan ook op die knop drukken en in het systeem kijken om te zien of het Waterschap goed gezorgd heeft dat ik droge voeten houd?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.