Gemeentesecretaris Oenze Dijkstra geridderd

Zwolle – Bij zijn afscheid als gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle is Oenze Dijktra donderdagmiddag Ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. Uit naam van koning Willem Alexander kreeg Dijkstra de onderscheiding op grond van zijn grensverleggende en innovatieve verdiensten voor bestuurlijk Nederland in het algemeen en de gemeente Zwolle in het bijzonder. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle reikte het ‘lintje’ uit.

27-06-2013_onderscheiding_oenze_dijkstra.jpg

Dijkstra wordt secretaris en directeur van waterschap Vechtstromen. Het bestuur van het waterschap in oprichting heeft Dijkstra dinsdag 21 mei benoemd als kwartiermakersdirecteur. De 62-jarige Dijkstra had afgelopen november aangegeven zijn laatste werkzame jaren nog eenmaal aan een nieuwe functie te willen beginnen. Regina Riemersma wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle. De huidige hoofddirecteur en plaatsvervangend directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur volgt Dijkstra vanaf 15 augustus van dit jaar op als hoogste ambtenaar van de Overijsselse hoofdstad. Woensdagmiddag nam Dijkstra al intern afscheid van zijn collega’s in het stadhuis Donderdagmiddag was de externe receptie.

De 62-jarige Dijkstra heeft aangegeven zijn laatste werkzame jaren nog eenmaal aan een nieuwe functie te willen beginnen. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben die wens gehonoreerd. 

Dijkstra is vijftien jaar algemeen directeur/gemeentesecretaris geweest van Zwolle. Hij werkt inmiddels 34 jaar voor de gemeente. Hij leverde onder meer als hoofd Onderwijs, hoofd Welzijn, Onderwijs & Cultuur en directeur van de dienst Welzijn zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en van de gemeentelijke organisatie. Dijkstra blijft tot zijn opvolger aangesteld wordt op volle kracht leiding geven aan de ambtelijke organisatie. 

In de periode dat Dijkstra algemeen directeur/gemeentesecretaris is heeft de gemeente Zwolle veel lof geoogst. Zwolle staat hoog op landelijke ranglijsten van economisch sterke en van aantrekkelijke steden. De gemeentelijke organisatie eindigt al een aantal jaren hoog als gewaardeerd werkgever.

Oenze Dijkstra start op 1 september van dit jaar in zijn nieuwe functie.

Hij vormt dan samen met Marianne Langeslag en Roelof Schuiling de kwartiermakersdirectie van het waterschap. Het bestuur van waterschap Vechtstromen i.o. is verheugd over de benoeming van Dijkstra als secretaris. Watergraaf Stefan Kuks:”Wij zijn erg blij dat we Vechtstromen verder kunnen versterken met de heer Dijkstra en de uitgebreide ervaring die hij meeneemt. Zeker op het vlak van organisatieverandering maar ook waar het gaat om samenwerken en verbinden, past die ervaring uitstekend bij de ambities van Vechtstromen”. Het nieuwe algemeen bestuur van Vechtstromen zal in haar eerste constituerende vergadering op 2 januari 2014 de benoeming van de driehoofdige directie bekrachtigen.

Overheidsmanager 

Oenze Dijkstra (1950) heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Hij werkt sinds 34 jaar in verschillende functies bij gemeente Zwolle, waarvan sinds 1997 als gemeentesecretaris en algemeen directeur. In 2010 was Dijkstra nog een van de drie genomineerden bij de verkiezing overheidsmanager van het jaar. 

Vechtstromen Waterschap 

Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer voor circa 800.000 inwoners van Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. De naam is afgeleid van de Vecht, de grootste rivier in het beheergebied waar ook de Twentse rivieren Regge en Dinkel in uitmonden. De Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één logisch en samenhangend systeem. Door de fusie komt het beheer daarvan ook in één organisatie te liggen. Het kan daarmee beter, effectiever en doelmatiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 11 miljoen euro per jaar gerealiseerd. In het najaar vinden verkiezingen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen plaats. 

Artikel delen: